Tall de pont de Canalejas

Tall de pont de Canalejas
El departament de Senyalizació i Seguretat Viària de Policia Local comunica que amb motiu de la instal·lació de l’enllumenat per a les pròximes festes nadalenques que es realitzarà el pròxim dilluns dia 4 de desembre, es tallarà al trànsit rodat l’accés cap al pont de Canalejas, plaça de Baix i la Corredora entre les 09.30 hores i les 13.00 hores.
Es recomanen els següents desviaments alternatius:
C/ Gabriel Miró, c/ Major del Pla, pont de Santa Teresa, c/ Juan Ramón Jiménez, c/ Àngel, c/ Curtidors, c/ Eugeni d’Ors, c/ Porta de la Morera, c/ Daoiz, av. Joan Carles I.