Tall del pont de Canalejas

Tall del pont de Canalejas

Es comunica que el dijous 1 d’agost, en horari comprés entre les 08.30 i les 14.00, es tallarà al trànsit el pont de Canalejas a fi de retirada de les biondes d’aquest.

Els desviaments alternatius seran els següents:
1. Des d’avinguda de la Comunitat Valenciana, cap a Lepanto i Blas Valero o Ruperto Chapí a Jorge Juan.
2. Des de carrer Jorge Juan cap a Gabriel Miró, Major del Pla, pont de Santa Teresa, Juan Ramón Jiménez i Àngel.
3. S’habilitarà el pas en sentit contrari per Major de la Vila des de Diagonal del Palau per a facilitar l’accés de proveïdors a comerços de la zona.