El regidor de Turisme, Carles Molina, passa a formar part del Consell de Govern del Spain Convention Bureau

El regidor de Turisme, Carles Molina, passa a formar part del Consell de Govern del Spain Convention Bureau

Amb aquest nomenament com a vocal del Consell de Govern del Spain Convention Bureau,  Elx aposta pel Turisme de Congressos i Reunions

El Spain Convention Bureau (SCB) és una xarxa d’entitats locals que agrupa en l’actualitat a 57 destinacions de congressos, entre les quals es troba Elx des de 2009. Es va constituir en 1984 en el si de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), com una secció especialitzada, amb la denominació de Secció Espanyola de Ciutats de Congressos.

La seua finalitat és promoure l’intercanvi d’experiències i informació d’aquest sector turístic, la promoció conjunta, tant nacional com internacional, de les diferents ciutats destinació que la componen i la formació professional d’especialistes en matèria turística.

Elx passa a ser una de les 57 destinacions més rellevants repartides per tota la geografia espanyola, que disposen de recursos humans i tècnics suficients per a l’organització de reunions i esdeveniments, dirigits a un aforament mínim de 500 persones. Encara que Elx, a més, destaca per les seues característiques diferenciadores, les infraestructures amb les quals compta, les seus singulars, la connectivitat de la ciutat, l’àmplia oferta hotelera, la gastronomia, els recursos culturals i naturals, l’oferta de transport, oci i serveis turístics i les empreses especialitzades en el sector.

La despesa del turista congressual a la ciutat és quasi quatre vegades superior a la del turista vacacional, la qual cosa, en paraules del regidor Carles Molina: “Posa en relleu la necessitat de desenvolupar el Palau de Congressos a la nostra ciutat ara més que mai, i un turisme enfocat a la sostenibilitat i a la qualitat”.

Aquesta nova incorporació del regidor responsable de l’àrea de Turisme a l’òrgan de govern del Spain Convention Bureau demostra l’interés i l’aposta ferma per part de Visitelche per a treballar en la comercialització d’Elx com a destinació especialitzada en aquest segment, que ja experimenta un notable creixement en els últims anys. Elx continuarà enfortint la seua posició en el turisme de reunions gràcies a la labor d’informació, suport i acolliment en l’organització de grans esdeveniments, congressos, reunions i incentius (MICE), segment en el qual Elx ja té una especial rellevància en el panorama nacional i europeu.

Segons les xifres del Centre de Congressos Ciutat d’Elx, la tendència de creixement en esdeveniments MICE ha sigut del 42% en el nombre de persones que han passat per les seues instal·lacions en l’any passat 2019, amb un total de 50.485 i un creixement de 36% quant al nombre de visitants.