L’Ajuntament insta Costes perquè enderroque les obres no autoritzades de l’Hotel dels Arenals de manera subsidiària davant la passivitat de l’empresa

L’Ajuntament insta Costes perquè enderroque les obres no autoritzades de l’Hotel dels Arenals de manera subsidiària davant la passivitat de l’empresa

“La intenció d’aquest Equip de Govern és normalitzar la situació de l’entorn de l’hotel al més prompte possible”, explica el portaveu del Govern Local, Héctor Díez


L’Equip de Govern de l’Ajuntament d’Elx té el propòsit de normalitzar la situació de l’entorn del vell Hotel dels Arenals al més prompte possible.
En aquest sentit, el portaveu del Govern Local, Héctor Díez, ha anunciat que l’Ajuntament procedirà a posar la tanca de l’hotel de manera subsidiària i instarà la Direcció Provincial de Costes per tal que comence els tràmits per a dur-ne a terme la demolició, també de forma subsidiària i a càrrec de l’empresa Princesol, de les obres no autoritzades en l’immoble.

“S’ha complit ja el mes que Costes havia donat a l’empresa de l’Hotel dels Arenals per a enderrocar la part de l’obra de l’immoble que estava declarada il·legal i, per tant, una vegada que s’ha complit el termini, des de l’Ajuntament demanem a Costes que, a la vista que la concessionària Princesol no ha iniciat cap treball ni ha sol·licitat cap llicència d’obres a l’Ajuntament, procedisca a realitzar el procediment d’execució subsidiària pel qual Costes ha d’enderrocar la nova estructura i després repercutir els costos a Princesol”, ha explicat Héctor Díez.

El regidor ha indicat que la part antiga de la construcció pertany a la concessió originària i seguirà el tràmit de la caducitat de la concessió que ha anunciat Costes. “Després de la sentència del Suprem que deixa en via morta aquesta concessió, el que ens ha anunciat la Direcció General de Costes ara és que treballaria en l’expedient de caducitat de la concessió. Una vegada s’aprove aquesta caducitat, entenem que el següent serà derrocar la part antiga, la qual cosa permetrà donar-li un tractament futur a aquesta zona i recuperar-la com a espai públic”.

Tanca de l’edifici

A més, la Junta de Govern Local ha aprovat hui la modificació 23 del pressupost municipal per generació de crèdits amb la finalitat d’incloure 261.500 euros procedents de subvencions d’unes altres administracions i de generació d’altres partides per futures liquidacions.

En aquest punt, el portaveu de l’Equip de Govern ha indicat que “es dona d’alta una partida de 9.000 euros per a sufragar el procediment d’execució subsidiària pel qual aquest Ajuntament procedirà a barrar l’hotel dels Arenals i posteriorment a liquidar aquest import a l’empresa Princesol”.

Díez ha recordat que “primerament l’Ajuntament d’Elx li va donar un termini a l’empresa per a reposar tota la tanca, una cosa absolutament necessària, més encara quan la borrasca Glòria es va emportar per davant la part frontal. Una vegada ha finalitzat aquest procediment d’execució en el qual l’empresa no l’ha fet motu proprio, l’actuació l’assumirà l’Ajuntament i posteriorment liquidarà els 9.000 euros a l’empresa”.