L’Ajuntament rescindeix el contracte del Mercat Central per a salvaguardar l’interés públic

L’Ajuntament rescindeix el contracte del Mercat Central per a salvaguardar l’interés públic

La Junta Local de Govern ha acordat hui per unanimitat iniciar el procés de resolució del contracte amb l’empresa APARCISA en considerar que el projecte vulnera la Llei de Patrimoni Cultural i posa en risc la declaració de la UNESCO sobre el Misteri


El prolongat dilema sorgit arran de la creació del nou Mercat Central arriba a la seua fi. L’Ajuntament ha decidit rescindir per interés públic el contracte amb l’empresa APARCISA, adjudicatària del projecte. La mesura ha sigut anunciada a l’Ajuntament després de la celebració de la Junta Local de Govern, que va ratificar la decisió per unanimitat.

L’alcalde, Carlos González, va comparéixer aquest matí davant els mitjans de comunicació, acompanyat de la portaveu de Compromís, Esther Díez, dels regidors Héctor Díez i Felip Sànchez, i de la regidora Patrícia Macià, per a anunciar l’acord de l’equip de govern. La decisió es fonamenta en cinc acords concrets: iniciar l’expedient de resolució del contracte sense dret a cap indemnització; concedir un termini de 10 dies a l’empresa adjudicatària per a presentar al·legacions; determinar quins béns, obres i instal·lacions són objecte de reversió; sol·licitar a l’empresa la relació de venedors del mercat i les seues condicions jurídiques per a l’acompliment de la seua activitat, i, finalment, ordenar a l’empresa adjudicatària el manteniment de l’activitat del mercat fins al final del procés de rescissió del contracte.

L’equip de govern considera que la decisió és molt rellevant per a la ciutat i per a la revitalització del centre històric i comercial d’Elx, i va qualificar de “greu error” la iniciativa que va tindre el PP en la seua etapa de govern municipal en posar en marxa aquest projecte, “una iniciativa que ha causat perjudici al veïnat i als venedors del mercat”, segons va assegurar l’alcalde Carlos González. El primer mandatari va manifestar que el projecte, “més enllà de la polèmica amb la qual es va gestar i va nàixer amb el govern del PP, ha esdevingut en absolutament inviable jurídica, urbanística i econòmicament”.

L’alcalde, Carlos González, va confirmar que no cap cap indemnització a l’empresa, en estar recollida aquesta circumstància en el plec de condicions d’adjudicació i en el mateix contracte

González va fonamentar la decisió de rescindir el contracte en dos motius principals: en primer lloc, per l’impacte que el projecte exercia sobre el Misteri i la consegüent posada en risc de la declaració de la UNESCO, i, en segon lloc, per l’afecció sobre el refugi antiaeri de la guerra civil que hi ha a la zona, declarat Bé de Rellevància Local per la Generalitat, i l’obligació legal de complir amb la Llei de Patrimoni Cultural que protegeix aquest tipus de béns. En aquest sentit, l’alcalde va assegurar que “tenim l’obligació de protegir-lo, i això és incompatible amb l’execució de l’aparcament subterrani previst en el projecte”.

Per part seua, la regidora Esther Díez va manifestar que “hem prioritzat l’interés públic, i la nostra obligació moral era rescindir el contracte per a protegir el nostre patrimoni”. En aquest sentit, el Consell Internacional de Monuments i Llocs (ICOMOS), entitat vinculada a la UNESCO per a la Protecció del Patrimoni Universal, ja va realitzar un advertiment sobre el perjudici que el projecte del mercat exercia sobre el Misteri, i sobre risc que això suposava per al manteniment de la declaració universal. Díez va dir sobre aquest tema que “ICOMOS va ser taxatiu, i també el Defensor del Poble, i de no haver-lo fet, hauria sigut una temeritat per les conseqüències legals en vulnerar la llei de patrimoni”. Díez va qualificar l’actitud del PP de “falta de rigorositat a l’hora de fer aquest projecte i forçar la seua tramitació per a defensar l’interés de l’empresa”.

Fases del procediment

A partir de la decisió de la Junta Local de Govern, s’inicia el procés administratiu de resolució del contracte amb el següent procediment: en primer lloc, s’obri un termini de 10 dies perquè l’empresa adjudicatària APARCISA puga presentar les al·legacions que estime oportunes; complit aquest termini, els serveis tècnics municipals redactaran un informe que, posteriorment, s’enviarà al Consell Jurídic Consultiu per a la seua valoració, i, finalment, es procedirà a la rescissió formal del contracte sense dret a cap indemnització. En aquest sentit, l’alcalde va manifestar que “els informes jurídics en els quals se sustenta l’inici de resolució del contracte que hem aprovat hui contemplen la resolució d’aquest contracte sense indemnització com a conseqüència del que diu la llei, del que diu el plec de condicions i del que diu el contracte, per tant, no cap indemnització”.

La portaveu de Compromís, Esther Díez, va assegurar que la rescissió del contracte permetrà la revitalització del centre històric, cosa que considera “imparable”

Tant l’alcalde com la regidora Esther Díez van anunciar la convocatòria en aquest quadrimestre d’un concurs d’idees per a elaborar un projecte de revitalització comercial i d’esplai de la gran plaça resultant de la unió entre les actuals plaça de la Fruita i plaça de les Flors. Són 5.600 m² de superfície que la convertiran en la plaça més important des del punt de vista comercial i cultural.

Sobre aquest tema, l’alcalde va dir que “estem en el camí de començar a construir el futur, i això significa que en aquest quadrimestre convocarem un concurs d’idees, que és la peça clau per a donar forma a la nostra idea de convertir aquest espai, hui degradat, en un espai que actue com a locomotora del centre històric i comercial”. Segons l’alcalde, serà un projecte “que transforme la zona ara en declivi de les places de les Flors i de la Fruita, on hi ha desenes de locals que, en el futur, estem convençuts, seran un gran espai comercial i recreatiu al servei de les persones i de l’activitat econòmica”. González va assegurar que “hui comencem a construir el futur d’aquesta zona, que constituirà la principal plaça, el principal espai públic del centre històric i comercial”.

L’equip de govern anuncia un concurs d’idees per a elaborar un projecte de revitalització comercial i d’esplai per a la gran zona resultant de la unió entre les places de la Fruita i de les Flors

En aquest mateix sentit, la portaveu de Compromís va manifestar que el projecte resultant del concurs d’idees “contribuirà a la revitalització de la zona”, i que “la millora del centre històric és imparable”.