La recuperació del servei del restaurant del Parc Municipal fa un pas avant amb la publicació dels plecs en la Plataforma de Contractació de l’Estat

La recuperació del servei del restaurant del Parc Municipal fa un pas avant amb la publicació dels plecs en la Plataforma de Contractació de l’Estat

Els interessats tenen fins a l’11 d’octubre per a presentar les seues propostes per a una adjudicació durant 25 anys amb importants bonificacions en el cànon


La publicació dels plecs de condicions en la Plataforma de Contractació de l’Estat per a l’adjudicació del restaurant situat al Parc Municipal suposa un pas més per a la posada en marxa i la recuperació d’aquest servei. Els interessats tindran fins a l’11 d’octubre per a presentar les seues propostes.

La concessió és per 25 anys i es preveuen importants bonificacions en el cànon anual que és de 43.322 euros sense IVA. Aquestes bonificacions són del 95% del cànon durant els primers 15 anys del contracte i del 75% durant els últims deu anys d’aquest.

Així mateix, segons s’estableix en el plec de condicions, el servei que es done en les instal·lacions municipals haurà de ser del màxim nivell, tant per la qualitat de l’oferta gastronòmica i dels productes que s’oferisquen, com per la professionalitat, la correcció i l’eficàcia de les persones que presten el servei. Així mateix, les instal·lacions i el seu entorn han de mantindre’s en perfecte ordre, neteja, decor i estètica. A més, la carta haurà d’incloure preferentment elaboracions inspirades en la cuina tradicional local, comarcal o, en general, mediterrània, sense perjudici de poder incloure plats d’altres parts del món.

El concessionari també haurà d’assumir les obres i les instal·lacions que calga renovar i reparar en l’actual restaurant que consta de planta baixa i planta soterrani. La planta baixa té una superfície de 945 metres quadrats i en aquesta es troben la zona de cafeteria, les cuines, els lavabos públics, diverses zones de menjador, dues terrasses cobertes i el soterrani, amb una superfície de 587,22 metres quadrats, destinats a magatzem i vestuaris del personal. La superfície construïda total de l’edifici és de 1.532,81 m² .

Tant el regidor de Promoció Econòmica, Carles Molina, com el de Contractació Pública, Héctor Díez, han puntualitzat que “l’important en aquests moments és que el local recupere la seua activitat i que això repercutisca socioeconòmicament en el municipi, ja que es tracta d’un establiment que està situat en un entorn emblemàtic”.

Enllaç : https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/8ca3b401-1d20-485b-a379-bc2ee83dbd9d/DOC_CD2021-249259.pdf?MOD=AJPERES