Elx ja compta amb el seu Pla de Mobilitat Urbana Sostenible l’objectiu del qual és garantir un aire net i una ciutat saludable

Elx ja compta amb el seu Pla de Mobilitat Urbana Sostenible l’objectiu del qual és garantir un aire net i una ciutat saludable

La regidora Esther Díez explica que es tracta d’una important eina per a reduir fins a un 50% les emissions contaminants i per a propiciar barris molt més saludables, amables i verds a través d’una nova utilització de l’espai públic


Elx ja compta amb el seu Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) “una eina fonamental per a garantir una ciutat més verda i saludable, així com per a reduir fins a un 50% les emissions contaminants al nostre municipi en 2030”. Així ho ha anunciat la regidora de Mobilitat, Esther Díez, que ha recordat que aquest document, que serà ratificat en el Ple del pròxim dimarts, és obligatori per a les ciutats de la Comunitat Valenciana de més de 20.000 habitants.

“El PMUS d’Elx pretén transformar la mobilitat al municipi per a garantir barris molt més saludables, amables i verds a través d’una nova jerarquització i nova utilització de l’espai públic”, ha explicat la regidora.

Díez ha indicat que els objectius estratègics són potenciar la mobilitat a peu, l’ús de la bicicleta, millorar la xarxa de transport públic, fomentar la intermodalitat, racionalitzar l’ús del vehicle privat, garantir de forma ordenada la càrrega i descàrrega, educar i sensibilitzar cap a valors de mobilitat sostenible, fomentar els combustibles i tecnologies menys contaminants i impulsar la mobilitat intel·ligent.

“En resum, la meta és reduir les emissions contaminants a Elx, que en un 80% provenen del trànsit privat”, ha indicat la regidora, que ha apuntat que entre els objectius ambientals que es fixen està reduir la quota de desplaçaments en vehicles privats (a l’àmbit urbà i interurbà), reduir el consum de combustible associat al transport, reduir les emissions de diòxid de carboni i dels contaminant PM10.

Díez ha recordat que els contaminants PM10 són els que s’utilitzen per a mesurar la qualitat de l’aire i són partícules especialment xicotetes que penetren en l’organisme de manera més directa i generen malalties i patologies associades a la contaminació urbana.

També es pretén amb aquest pla reduir la contaminació acústica, optimitzar l’ocupació de l’espai públic pel que fa al vehicle privat de motor i reduir l’accidentalitat.

Com dur a terme aqueixes metes

Esther Díez ha indicat que “per a aconseguir les metes traçades amb el PMUS es durà a terme la protecció de les zones residencials amb la reducció de l’ús del vehicle privat per a propiciar que circule per les zones perifèriques de manera que no tinga afecció al cor dels barris, que és on resideixen les persones”.

Al costat d’això, es recuperarà l’espai públic com a element central de la vida urbana als barris. També es fomentarà un canvi modal en la mobilitat interna del municipi i per això es fixen diferents anells en els quals dur a terme aquesta mena d’actuacions.

“També es garantirà l’accessibilitat, el dret de totes les persones independentment de la seua condició física a poder moure’s per la ciutat. Alhora, es busca una mobilitat que siga sensible amb el patrimoni i amb el paisatge, com en el cas del Palmerar, que necessita que es pacifique el trànsit al seu voltant el màxim possible”, ha destacat la regidora.

En el PMUS es contemplen sis tipologies de viari depenent de cadascuna de les zones de la ciutat. Es fixa una ronda interior en un primer anell per a continuar amb la conversió en zona de vianants del centre de la ciutat i els vials del Palmerar passen a tindre un nou tractament.

En una següent fase es creen corredors verds a Carrús i al Pla i posteriorment a Altabix, on es reconvertiran els carrers durs en altres amb elements per al transport alternatiu, amb voreres més amples, vegetació i mobiliari urbà.

“A través de totes les mesures que s’exposen es preveu aconseguir una reducció de fins al 50% de les emissions contaminants l’any 2030”, ha apuntat Díez, que ha puntualitzat que en el cas del diòxid de carboni, la reducció seria del 50% mentre que en cas del PM10 seria del 40%.

32.000 metres quadrats d’espai públic més

La responsable de Mobilitat ha indicat que amb el PMUS es guanyen més de 32.000 metres quadrats d’espai públic, “espai que estem recuperant al cor dels barris per a la ciutadania per a posar en valor també nostre comerç dels barris, impulsar la seguretat, la sostenibilitat i, per descomptat, l’accessibilitat”.

“El PMUS ha sigut una prioritat d’aquest Equip de Govern, una eina per a garantir la mobilitat sostenible d’aquesta dècada sobre els criteris d’una ciutat verda, amable i saludable. En aquest document es plasmen una sèrie de mesures, algunes de les quals ja estem duent a terme com el desenvolupament del carril bici o la conversió en zona de vianants del centre. Volem amb tot això garantir el dret de la ciutadania a respirar un aire net i viure en una ciutat verda i saludable”, ha conclòs.