Escola Infantil Municipal Rosa Fernández

47 Carrer Taronger, Elx, Comunidad Valenciana, 03203, España

Dades de contacte


Carrer Taronger, 47, 03203

965 45 47 44

eirosafernandez@elche.es

Informació

L’Escola Infantil Municipal Rosa Fernández és una de les cinc escoles infantils municipals que atén xiquets i xiquetes en l’etapa infantil d’1 a 3 anys. Està situada en el Barri dels Palmerars, molt pròxima a la Ciutat de la Justícia, a l’Hospital General, a algunes de les dependències policíaques de la ciutat, així com a diversos centres educatius de la zona.

 

INSTAL·LACIONS

L’Escola disposa d’aules per a xiquets 1 a 3 anys.

Totes les aules estan comunicades entre si i amb els diferents patis, adaptades a cada tram d’edat.

Cada aula disposa d’una zona de canvi i neteja personal, una altra zona de menjador i els diferents espais per a joc i tallers.

En l’entrada principal de l’escola, hi ha la zona de direcció i sala de reunions.

Té cuina pròpia, on es preparen els aliments diàriament, i sala de rentar.

Els espais exteriors són amplis i enjardinats. Compta amb patis de terra i de ciment adequats per a aquestes edats.

 

CALENDARI I HORARIS

El curs comença l’1 de setembre i finalitza el 15 de juliol, encara que l’entrada dels xiquets segueix el calendari anual establit des de la Conselleria d’Educació, per tant els períodes vacacionals són els de Nadal i Setmana Santa.

La jornada escolar és de 9 a 17, però l’Escola ofereix un servei d’horari especial des de les 7.30 a les 18 h.

L’horari fins al 15 de setembre i de l’1 al 15 de juliol és de 9 a 13.

Durant el període d’adaptació l’horari s’adequa a les necessitats dels xiquets i xiquetes.

 

PERSONAL DEL CENTRE

En l’escola es treballa en equip, amb un objectiu comú, ajudar i acompanyar el xiquet i la xiqueta en els diferents passos de creixement, tenint sempre en compte les característiques de l’edat, les característiques pròpies de cada xiquet i xiqueta, així com les seues circumstàncies familiars i socials.

El personal de l’Escola està format per:

  • director/a-coordinador/a, que s’ocupa de les tasques de gestió, administració i pedagògiques.
  • personal docent (mestres i tècniquesi tècnics especialistes en educació infantil).
  • personal no docent (cuiner/a, despenser/a, ajudant de cuina i oficial de manteniment).

 

ORGANITZACIÓ

Grup d’1 any/gatejar (nascuts entre setembre i desembre)

Grup d’1 any (nascuts de gener a agost)

Grup de 2 a 3 anys.

Aquests grups de xiquets i xiquetes es distribueixen en aules i cada aula té un educador/a-tutor/a que comparteix el seu treball educatiu amb l’educador/a corretorns.

L’escola infantil municipal és un lloc d’experimentació. Considerant que el motor dels xiquets i xiquetes és la curiositat i la seua manera de descobrir és experimentant. Es pretén oferir-li una trobada rica amb materials suggeridors que estimulen la seua curiositat, la seua creativitat i la seua necessitat d’experimentació.

Els motors de l’acció educativa han sigut sempre el respecte i el seguiment dels processos d’elaboració de la seua identitat, la importància que vaja coneixent i dominant gradualment el seu entorn físic, social i cultural i el desenvolupament de la seua capacitat de comunicació.

L’Escola Infantil Municipal acompanya les famílies en l’educació dels seus fills i filles.

Les famílies tenen una col·laboració activa a les escoles:

  • Es produeix un flux d’informació diari entre educadora i família.
  • Existeix una atenció a pares personalitzada i reunions trimestrals d’aula.
  • Participen en els diferents tallers que s’organitzen a les escoles.
  • Participen en l’organització de les festes culturals i pròpies del centre.

Les Escoles compten amb una Associació de Mares i Pares, formada per una Junta directiva, que està enfocada al suport dels centres en les activitats educatives i qualsevol altra tasca que se’ls requerisca.