Didàctica

El MAHE ofereix una sèrie d’activitats didàctiques, de dimarts a divendres, en horari de matí, adreçades als centres docents i uns altres col·lectius. Així mateix, també ofereix una guia didàctica del professor i una guia didàctica de l’alumne (cicle de Primària) com a suport de la visita.

MAHE Didàctica:

El MAHE ofereix una sèrie d’activitats didàctiques, de dimecres a divendres, en horari de matí, adreçades als centres docents i uns altres col·lectius. Així mateix, també ofereix una guia didàctica del professor i una guia didàctica de l’alumne (cicle de Primària) com a material de suport de la visita.

Les activitats didàctiques consisteixen en una visita guiada a la col·lecció permanent del museu i un taller, adaptat a l’edat dels participants.

Recipient neolític

Les xiquetes/Els xiquets participants en aquest taller realitzaran amb argila un recipient neolític, que decoraran amb incisions.

Arquitectes de la Prehistòria

Les xiquetes/Els xiquets participants en aquest taller realitzaran la maqueta d’un poblat de la Prehistòria inspirat en el discurs expositiu del MAHE. Per a això hauran de pintar, decorar, retallar i apegar una sèrie d’escenes d’una aldea del neolític.

El somriure ibèric

En aquest taller s’elaborarà un imant amb la Dama d’Elx a partir d’un retallable, que les xiquetes i els xiquets decoraran de forma lliure, utilitzant diversos materials i tècniques.

Ceràmica a Ilici

Les xiquetes/Els xiquets participants en aquest taller decoraran un kalathos ibèric, que hauran de decorar utilitzant els motius amb què aquesta cultura pintava els seus recipients.

El peix de pedra

Les/Els participants en aquest taller realitzaran un mosaic romà amb argila i grava o tessel.les de colors. El motiu que hauran de reproduir s’inspira en el mosaic de Galatea trobat a Elx.

El triomf de Roma

Les xiquetes/Els xiquets participants en aquest taller modelaran amb argila un arc de triomf romà, que després podran decorar amb diversos materials o tècniques.

Cultivant en l’Edat Mitjana

  • Les xiquetes/Els xiquets participants en aquest taller muntaran un hort de palmeres tradicional, que hauran de pintar, decorar i retallar.
  • Els tallers es realitzaran de dimecres a divendres en horari de matí (per a qualsevol altre dia, consulteu amb el museu): 96 665 82 03.
  • La duració aproximada de l’activitat serà de dues hores, entre la visita al museu i la realització del taller.
  • La dinàmica consistirà a realitzar la visita, fer un xicotet descans i, tot seguit, realitzar el taller.
  • Es recomana un màxim de 25 – 30 persones per grup.
  • Reserves: 966 658 203 (de dilluns a divendres, de 10.00 a 18.00 h).
  • Informació sobre didàctica:didacticamuseos2014@gmail.com

Descarrega de les guies didàctiques del museu:

El MAHE ofereix una guia per al professor i una altra per a l’alumne (en castellà i valencià) a fi de preparar la visita al museu, perquè s’utilitze durant la visita o per a recolzar el treball en l’aula, una vegada realitzada aquesta.

La guia didàctica del professor pretén ser una eina que afavorisca la preparació de la visita al museu o el treball en classe, una vegada conclosa aquella.

Guia del Museu Arqueològic i d’Història d’Elx “Alejandro Ramos Folqués” (MAHE). Guia del professor

La guia didàctica de l’alumne ofereix informació sobre els continguts del museu i una sèrie d’activitats que poden realitzar-se tant en l’aula com durant la visita.

Guia del Museu Arqueològic i d’Història d’Elx “Alejandro Ramos Folqués” (MAHE). Guia de l’alumne (Cicle de Primària)