SERVEIS OMAC

En l’actualitat, hi ha 13 Oficines Municipals d’Atenció Ciutadana (OMAC), distribuïdes per tot el terme municipal.

Enllaç al directori d’oficines

Serveis telefònics

 • Informació sobre tràmits
 • Dependències i organismes municipals
 • Petició cita prèvia OMAC
 • Emissió de rebuts*
 • Domiciliació d’impostos
 • Consulta de l’estat de pagaments
 • Volants d’empadronament*
 • Duplicats de rebuts*
 • Certificats de béns*
 • Comunicats de crema
 • Impresos i normativa municipal
 • Informació sobre ocupació pública, concursos
 • Recepció i canalització de suggeriments i reclamacions
 • Consulta d’activitats de la ciutat

* Únicament la sol·licitud

Dades de contacte


H

Tarifes

Preus des de xarxes fixes: establiment de trucada i preu per minut com una trucada fix-fix

Preus des de xarxes mòbils: establiment de trucada i preu per minut com una trucada mòbil-fix

En tots dos casos, el cost de la telefonada al 010 també dependrà del pla de preus que cada ciutadà o ciutadana tinga contractat amb el seu operador de telefonia per a les telefonades de fix a fix i de mòbil a fix.

Serveis atenció presencial

 • Emissió de rebuts
 • Registre de documents
 • Informació sobre tràmits
 • Dependències i organismes municipals
 • Padró d’habitants
 • Llicències d’ocupació (Cèdules d’habitabilitat)
 • Liquidacions d’obertures, obres menors…
 • Domiciliació d’impostos
 • Consulta de la situació tributària
 • Volants d’empadronament
 • Duplicats de rebuts
 • Pagament amb targeta de les liquidacions
 • Certificats de béns, de pagament de tributs
 • Impresos i normativa municipal
 • Informació sobre ocupació pública, concursos
 • Recepció i canalització de suggeriments i reclamacions
 • Consulta d’activitats de la ciutat

Dades de contacte


H

Serveis atenció telemàtica