Carrilades del barranc de Sant antoni

Tram llarg de carrilades en bon estat de conservació en el barranc de Sant Antoni. El seu origen sembla ser el d’un antic camí ibèric que comunicava l’antiga ciutat d’Ilici i el litoral, amb les valls del Vinalopó. En paraules del professor Ferrán Arasa, de la Universitat de València, “una infraestructura viària construïda amb la finalitat de garantir el control i la comunicació entre la ciutat ibèrica i el seu territori”. En determinats punts del traçat d’aquest camí és possible contemplar apartadors (espais habilitats expressament per a facilitar el trànsit, consistents bàsicament en el desdoblament dels carrils per a permetre l’encreuament dels carros). Precisament per aquest tram del barranc de Sant Antoni transcorre una via pecuària protegida, la sendera del Cid.