Aprovació inicial del Reglament del Registre de Regals protocolaris o de cortesia de l’Ajuntament d’Elx

Aprovació inicial del Reglament del Registre de Regals protocolaris o de cortesia de l’Ajuntament d’Elx

Pot consultar el text complet del projecte en l’enllaç següent: Projecte Reglament del Registre de Regals

Entre el 10 de novembre i el 23 de desembre estarà obert un periode d’informació pública i audiència a les persones interesades per presentar reclamacions i sugerències.