Barris Inclusius

Barris Inclusius

El Servei de Dinamització Comunitària “Elx Conviu”, treballa de forma més intensa i coordinada en determinats barris de la nostra ciutat, per a reforçar amb les seues i els seus habitants i amb les seues associacions, la convivència social, les relacions socials, la creació de xarxes de suport i solidaritat, el coneixement compartit de les necessitats del barri, i el treball conjunt per a abordar aquestes necessitats.

Totes les actuacions i projectes són obertes i van dirigides a tota la població. Si bé, també desenvolupa i col·labora en activitats orientades a grups específics (infància, joventut, persones majors, etc.).

Aquest programa compta amb el suport de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana.

Actualment treballem en dos Barris

Barri Inclusiu als Palmerars. L’equip aborda les següents àrees

Socioeducativa: mediant entre els centres escolars, les famílies i el barri. Així com un treball en xarxa amb el Centre Juvenil, l’Escola d’Estiu i el Ludoclub.
Habitatge: secundant i capacitant en l’organització i millora de la convivència de la comunitat , i amb l’Entitat d’Infraestructura i Sòl de la Generalitat Valenciana.
Promoció de la Salut: amb projectes dirigits als factors socials i culturals que afecten i fomenten la promoció de la salut i la prevenció de malalties.
Animació sociocultural: Activitats durant el temps d’oci de caràcter positiu en funció de les necessitats i de les demandes.
Comunitària: actuacions de convivència i millora de les relacions del barri, amb el veïnat, les associacions veïnals i la població gitana.

Barri Inclusiu a Carrús. L’equip aborda les següents àrees

Comunitària: Actuacions de reflexió i coneixement compartit sobre el barri i les seues necessitats.
Socioeducativa: col·laborant amb els centres educatius del barri en procés d’implicació de l’alumnat en aquest, així com secundant i mediant amb les famílies.
Promoció de la Salut: Amb projectes dirigits als factors socials i culturals que afecten i fomenten la promoció de la salut i la prevenció de malalties.