Activa’t per la teua salut

Activa’t per la teua salut

Aquest apartat conté les diferents activitats organitzades des del Programa de Promoció de la Salut d’“Elx Conviu” i de les entitats que formen part de la Mesa Intersectorial de Salut.

Des del Servei de Dinamització Comunitària “Elx Conviu”

Jornades Salut

Des de l’adhesió de l’Ajuntament en 2015 a l’Estratègia s’han realitzat un total de 6 Jornades de Promoció de la Salut. Aquestes jornades tenen com a finalitat informar la ciutadania sobre les actuacions realitzades des de l’Estratègia i la Xarxa Salut, així com recollir-ne proposta i identificar-ne necessitats:
o VI Jornada de la Salut en l’àmbit comunitari 2018.
o En l’any 2019, s’ha col·laborat en l’organització de les Jornades de Prevenció d’APAEX: https://apaexelche.com/programacion-de-las-jornadas-xxxv/

Passejos Saludables. https://www.elche.es/derechos-sociales/cartera-de-servicios/dinamizacion-comunitaria/promocion-de-la-salud/paseos-saludables/

Des de la Regidoria d’Esports

Esport Salut: https://www.elche.es/deportes/actividades-deportivas/