Mesa Intersectorial de Salut

Mesa Intersectorial de Salut

Espai concebut per a facilitar la implementació local de l’Estratègia de Promoció de la Salut i Prevenció en el Sistema Nacional de Salut a Elx, i posteriorment, per al desenvolupament a la nostra ciutat del IV Pla de Salut de la Xarxa Salut de la GVA, fet que permet avançar en salut, equitat i participació social en l’àmbit de la promoció de la salut de manera transversal i integral.
La Mesa es considera un instrument fonamental per a guanyar salut mitjançant una col·laboració intersectorial. El seu àmbit territorial d’actuació és el municipi i es basa en el desenvolupament progressiu d’intervencions identificades com a bones pràctiques i basades en l’evidència científica, dirigides a promocionar la salut, previndre les malalties, les lesions i la discapacitat, actuant de manera integral sobre factors com l’activitat física, l’alimentació, el tabac, l’alcohol i el benestar emocional, tenint en compte els entorns en els quals viu la població i amb una vocació d’universalitat de les intervencions.

Composició

Està composta per representants tècnics dels següents departaments municipals i entitats de la localitat. ENLLAÇ

Diagnòstic de Salut

Des de La Mesa Intersectorial de Salut, liderada pel Servei de Dinamització Comunitària, Elx Conviu, de la Regidoria d’Igualtat, Drets Socials i Polítiques Inclusives, s’inicia durant l’any 2018, en coordinació amb la Regidoria de Sanitat, un procés d’estudi qualitatiu i quantitatiu sobre les necessitats i problemes relatius a la salut, a conseqüència del compromís adquirit per aquesta administració local, davant la seua adhesió, tant a l’Estratègia de Promoció de la Salut i Prevenció del Sistema Nacional de Salut, com a la Xarxa Salut de la Generalitat Valenciana. ENLLAÇ AL DOCUMENT

Grups de Treball

Per a complir els objectius i plans d’actuació, la Mesa s’organitza en dos grups de treball:
• Grup d’Atenció Primària: grup de treball encarregat d’elaborar la proposta del Pla Local de Promoció de la Salut a partir del diagnòstic de Salut.
• Grup de Prevenció d’addiccions: grup de treball encarregat de la proposta i seguiment del Pla Municipal de Prevenció de Conductes Addictives.