Campanya "Mitja Vida"

Campanya “Mitja Vida”

“MITJA VIDA” és  una campanya per a sensibilitzar, en aquest cas el teixit empresarial del municipi, però també tota la població il·licitana sobre la  importància que té la conciliació en la construcció d’una societat justa i igualitària, perquè constitueix una de les eines indispensables per a aconseguir una responsabilitat compartida i igualitària en totes les esferes de la vida dels homes i de les dones.

La Conciliació de la vida laboral, familiar i personal és un dels reptes més importants de la societat espanyola a principis del segle XXI. Els canvis sociodemogràfics, econòmics i culturals que caracteritzen les societats desenvolupades, així com la creixent incorporació i la permanència de les dones en el treball remunerat i la major implicació dels homes en l’àmbit domèstic i de cures de família, han situat aquesta qüestió en un primer pla de les agendes polítiques.

La Regidoria d’Igualtat d’aquest Ajuntament, a través de Casa de la Dona, aposta per desenvolupar polítiques que incidisquen en un canvi d’actituds socials, dirigides a eliminar la tradicional diferència en l’assignació de “rols” socials a homes i a dones i transmetre que les faenes de casa i la cura de persones dependents no és una obligació en  exclusiva de les dones, i que compartir-les suposa que aquestes puguen desenvolupar altres activitats en igualtat de condicions. I, per a això, es necessita temps, es necessita compatibilitzar els horaris laborals, els personals i els familiars.

Per a la primera fase de la  posada en marxa de la campanya s’han dut a terme les següents accions:

  • Elaboració d’un vídeo
  • Remissió d’una bossa a 15 empreses seleccionades, que constarà d’una carta de la xiqueta protagonista del vídeo, un  taper amb un  sàndwitx, un temporalizador de cuina que assenyala la mitja hora i una carta de la Regidora d’Igualtat sol·licitant col·laboració en la campanya i convocant-los per a l’ACTE DE PRESENTACIÓ DE LA CAMPANYA 1 DE JULIOL 12.30H al CENTRE DE CONGRESSOS CIUTAT D’ELX.
  • S’estan preparant unes bases per a una convocatòria per a empreses amb seu o delegació al municipi d’Elx, que estiguen impulsant la conciliació de la vida laboral, familiar i personal en els seus models de gestió. Aquestes bases són per a obtindre el segell d’“EMPRESA CONCILIADORA”.