Centre Social d’Altabix-Universitat

El Centre Social d’Altabix-Universitat

Està ubicat en el mateix barri d’Altabix. S’hi realitzen activitats socioculturals i ludicorecreatives. Este Centre Sociocultural disposa d’un equip multiprofessional. El centre disposa de punt de trobada familiar (PEF) i d’una oficina municipal d’atenció al ciutadà (OMAC).

Av. Jubalcoi, 34, Elx, 03202

Telèfon: 966 65 82 71