PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

En compliment del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, que estableix en el seu art. 6 “Publicitat del període mitjà de pagament a proveïdors” l’obligatorietat de publicar informació relativa al seu període mitjà de pagament a proveïdors, l’Ajuntament d’Elx posa a la disposició de la ciutadania les següents ràtios, que s’actualitzaran de forma mensual:

El període mitjà de pagament global a proveïdors i la seua sèrie històrica.
El període mitjà de pagament de cada entitat (Ajuntament, Visitelche i Manteniment d’Espais Verds) i la seua sèrie històrica.
La ràtio d’operacions pagades de cada entitat (Ajuntament, Visitelche i Manteniment d’Espais Verds) i la seua sèrie històrica.
La ràtio d’operacions pendents de pagament de cada entitat (Ajuntament, Visitelche i Manteniment d’Espais Verds) i la seua sèrie històrica.
* Cada dada mesura l’excés o defecte de dies transcorreguts sobre els 30 dies naturals des de la presentació de les factures o certificacions d’obra.

Període mitjà de pagament Ajuntament

[table id=5 /]

Període mitjà de pagament Visitelche

[table id=8 /]

Període mitjà de pagament Manteniment d’Espais Verds

[table id=7 /]

Període mitjà de pagament global

[table id=6 /]