CAMPANYA MUNICIPAL “NOCES D'OR”

La Regidoria de Polítiques de Majors està organitza cada añy la campanya de bodes d’or, que va dirigida a totes aquelles parelles que celebren els seus 50 anys junts al llarg de l’any.

PARTICIPANTS
Les parelles que es van casar a Elx en l’any que corresponga i actualment estiguen empadronades en el terme Municipal d’Elx. Aquestes parelles, al llarg de l’any, han de complir 50 anys junts.

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Entre maig i setembre.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
• Fotocòpia del Llibre de família: Fulla en la qual apareix la data de l’enllaç.

• Fotocòpia del DNI de cadascun dels membres de la parella.

• Una fotografia de les noces, grandària 15 x 21 cm, per a utilitzar en l’exposició de fotografies.

• Breu història de la parella (nombre de fills, treballs de la parella, etc.).

• Omplir la instància d’inscripció.

TRAMITACIÓ
Les parelles poden presentar la documentació en qualsevol OMAC del municipi o a través de la seu electrònica: https://sede.elche.es. Així mateix, es podrà emprar qualsevol de les altres formes establides en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

LOCALITZACIÓ DE L’ESDEVENIMENT
L’esdeveniment està previst per a octubre, i podran assistir, a més de la parella, els fills, néts i familiars de la mateixa.

Més informació:

Regidoria de Polítiques de Majors

Plaça Menéndez Pelayo, 2, baix (front Alcaldia)

Telèfon: 96 665 82 63

Correu electrònic: mayores@elche.es