PROGRAMES I PROJECTES

La Regidoria compta amb un programa de voluntariat a través del qual canalitza la demanda ciutadana que es presenta tant en peticions com en oferiments i promou, d’aquesta manera, la participació del voluntariat en els diferents serveis municipals i de col·laboració amb altres entitats, ONG…

Què ofereix el programa de voluntariat?

  • L’oportunitat que qualsevol persona, per elecció pròpia, participe i dedique una part del seu temps lliure a una acció solidària i altruista, i que millore la qualitat de vida d’altres persones.
  • Informació, formació, orientació, suport i, si escau, mitjans materials necessaris per a la tasca que es desenvolupe.
  • Participar activament amb nosaltres i col·laborar en la planificació, el disseny, l’execució i l’avaluació dels programes en què es col·labore.
  • Una assegurança contra els riscos d’accidents i malalties derivats directament de l’exercici de l’activitat voluntària.
  • Un respecte i un reconeixement per la labor que es realitze, disposant d’una acreditació i un certificat.

On es pot col·laborar?

Hi ha un ampli programa d’activitats on poder col·laborar: voluntariat cultural, suport logístic a activitats pròpies de la regidoria, suport a entitats sense finalitat lucrativa en accions puntuals, acompanyament a interns en residències…

Llei 45-2015 Voluntariat Veure enllaç


Llei 4-2001 Voluntariat GV Veure enllaç


Decret 40-2009 del reglament llei 4 2001 de la generalitat voluntariat Veure enllaç


Convenis de col·laboració anuals amb altres organismes i institucions.

  • CEAM: conveni de col·laboració entre la vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i l’Ajuntament d’Elx per a l’obertura del CEAM d’Elx durant els festius, dissabtes i diumenges.
  • Asil: conveni de col·laboració entre l’asil llar Sant Josep i l’Ajuntament d’Elx per a sufragar despeses de manteniment i equipament de l’asil.
  • UNED: Conveni de col·laboració entre la UNED i l’Ajuntament d’Elx en la realització i organització de la Universitat Oberta amb la realització de cursos de durada semestral. La Universitat Oberta és un projecte educatiu dedicat a potenciar la cultura a través d’un programa d’estudis immers en l’ambient universitari i dirigit a persones majors de 55 anys.

Vides Compartides és un projecte de conviència entre generacions que dóna una resposta d’ajuda mútua a les necessitats de companyia de les persones majors, així com a les d’allotjament dels jóvens universitaris.

És un projecte promogut per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) destinat a crear entorns i servicis que promoguen i faciliten un envelliment actiu i saludable.

Aquest projecte aborda de manera integral els aspectes que afecten el dia a dia dels nostres pobles i ciutats i ho fa promovent la participació de les persones majors, tenint en compte les seues necessitats, percepcions i opinions al llarg de tot el procés d’anàlisi i millora del municipi.

Per a més informació, PUNXAR ACÍ.

La Regidoria de Majors ofereix suport tècnic a aquelles persones majors que ja formen part d’una associació sense ànim de lucre o que vullguen formar-la per a desenvolupar els seus interessos o les seues aficions.

Se’ls assessora en la creació en la vida associativa, i se’ls anima perquè puguen funcionar de la millor forma possible. Així mateix, s’orienta a aquelles persones majors que no pertanyen a cap de les existents, però mostren la seua intenció d’integrar-se’n en alguna.

Directori d'associacions Veure enllaç