Targeta Daurada

Totes aquelles persones majors i/o pensionistes que estiguen empadronades en el terme municipal d’Elx tenen l’oportunitat de poder gaudir de diversos serveis gratuïts com l’accés al bus urbà, a les instal·lacions esportives municipals (piscines, sales de gimnàstica…), als museus municipals i a la filmoteca, gràcies a la TARGETA DAURADA.

Poden sol·licitar-la

 • Persones majors, a partir dels 65 anys.
 • Perceptors de pensió de jubilació menors de 65 anys (no jubilació parcial).
 • Perceptors de pensió no contributiva.
 • Perceptors de pensió per incapacitat permanent absoluta.
 • Perceptors de pensió d’orfandat amb minusvalidesa.
 • Causants de prestació familiar per fill a càrrec.
 • Perceptors de pensió de viudetat en atur i sense prestació per desocupació.
 • Perceptors de pensió per incapacitat permanent total en atur i sense prestació per desocupació.
 • Cònjuges de pensionistes, majors de 60 anys, en atur i sense prestació per desocupació.

Documents requerits

 • Imprés de sol·licitud de la targeta, disponible a l’OMAC , o a través d’aquesta web.
 • Fotografia recent grandària carnet.
 • Fotocòpia del DNI.
 • Justificant d’ingrés de la taxa corresponent (4,20 € mitjançant targeta de crèdit o en qualsevol entitat col·laboradora).
 • Certificat de pensió, en els casos de jubilació, pensió no contributiva, pensió de viudetat, pensió per incapacitat permanent total, pensió per incapacitat permanent absoluta, prestació familiar per fill a càrrec i pensió per orfandat per raó de minusvalidesa. Se sol·licita a l’INNSS, al c/ Fra Jaume Torres, núm 32, tel. 966 630 670.
 • Vida laboral, en els casos de viudetat, pensió per incapacitat total i cònjuge de pensionista major de 60 anys. Si s’ha cotitzat, se sol·licita en seg-social.es o a la Tresoreria General de la Seguretat Social en l’av. de Santa Pola, núm 1, tel. 965 454 875). Quan no s’ha cotitzat, se sol·licita a la Tresoreria General de la Seguretat Social en l’av. de Santa Pola, núm 1, tel. 965 454 875) o telefonant al 901 502 050.

*Tota la documentació requerida es presentarà i registrarà en qualsevol oficina d’atenció al ciutadà (OMAC), i es resoldrà en dos mesos aproximadament.

16664974_483605638696106_7301307602125905760_o

Ordenança Targeta Daurada Veure enllaç


Sol·licitud Targeta Veure enllaç


Duplicat Targeta Veure enllaç


*Més informació en els centres socials d’Elx i les pedanies, oficines PROP, OMAC i Regidoria de Polítiques de Majors