L’Ajuntament dóna el seu suport a la promoció del xicotet comerç

L’Ajuntament dóna el seu suport a la promoció del xicotet comerç

El alcalde, Carlos González, ha firmat este matí un conveni amb els representants de les quatre associacions de xicotets comerciants de la ciutat a fi d’impulsar este sector.

“L’objectiu d’este acord, la duració del qual seria un any natural prorrogable, és l’establiment de les condicions de col·laboració entre els intervinents per a la realització de projectes que es duguen a terme en matèria de: desenrotllament de campanyes de dinamització i promoció comercial en tots els barris; activitats d’assessorament, formació i informació als professionals del sector i estudis i anàlisis amb vista a implementar el Pla d’Acció Comercial d’Elx”, ha indicat Carlos González.

Tal i com ha recordat l’alcalde, el Consell de Desenvolupament Comercial d’Elx impulsà, en la seua sessió constitutiva, la creació de dos Meses de Treball, amb la intenció de treballar de forma multidisciplinar i coordinada  en el marc d’una estratègia encaminada a tornar a posicionar fortament el xicotet comerç de la ciutat dintre de la nostra economia local.

Concretament, es creà la Mesa de Treball d’Associacions del xicotet comerç per a posar en marxa iniciatives encaminades a la revitalització i el creixement de les diferents zones comercials de la ciutat.

Les quatre associacions integrants, que agrupen la majoria de les botigues i els establiments d’oci i restauració existents en tots els barris, tenen entre els seus objectius afavorir el creixement i la qualitat de l’oferta del comerç minorista il·licità.

L’Ajuntament i les associacions dels barris d’Altabix, Carrús, Sector V i Centre, que compartixen el seu interés a contribuir al desenvolupament i prosperitat econòmica i social d’Elx,  durant tot l’exercici 2016 han treballat intensament, de forma cooperativa, en un gran nombre de projectes de dinamització i promoció comercial.

Per això, i tenint en compte el favorable resultat del treball que s’està realitzant, fruit de l’esforç de la Mesa, s’ha considerat la conveniència de seguir treballant unides pel posicionament de la ciutat d’Elx com a referent comercial tant per als il·licitans com per als ciutadans de poblacions veïnes i turistes.

En una de les reunions de la Mesa d’Associacions se consensuà el text d’un conveni que formalitzaria els termes de la col·laboració que ja s’està portant a terme per a l’execució de totes les activitats impulsades per este òrgan de coordinació.

En conseqüència, la Junta de Govern Local prengué la decisió d’aprovar la firma d’este  conveni marc entre l’Ajuntament d’Elx i les Associacions Locals del xicotet comerç, A.C. Altabix-Universitat, A.A. Av. de Novelda, NACE o A.C. La Zona 5.