L’Ajuntament d’Elx col·labora amb Escoles del Camp d’Elx en les Jornades sobre Família i Escola que se celebren els dies 2 i 3 en el Centre de Congressos

L’Ajuntament d’Elx col·labora amb Escoles del Camp d’Elx en les Jornades sobre Família i Escola que se celebren els dies 2 i 3 en el Centre de Congressos

Tal i com ha explicat Patrícia Macià, la participació dels pares en l’escola és cada volta més important. Ha explicat que “des de l’Ajuntament i des del nou govern valencià apostem per afavorir la implicació de les famílies en l’educació, prova d’això és que les famílies han elegit sobre la jornada contínua en els col·legis. A més, des de l’Ajuntament hem tornat a integrar la FAPA Elx en el Consell Escolar Municipal i treballarem amb les famílies la lluita contra l’absentisme”
PROGRAMA DE LES JORNADES
– 1ª Ponència. Intervenció psicoeducativa família-escola. Sra. Belén Martínez Ferrer, Universitat Pablo de Olavide. Sevilla
Tradicionalment la relació entre pares/mares i professorat s’ha caracteritzat per ser escassa i fonamentalment associada amb problemes de conducta o de rendiment en els fills. Tanmateix, la col·laboració entre tots dos escenaris de socialització reporta importants beneficis per a tots els participants del procés educatiu (família, escola i fills). La família i l’escola constituïxen dos eixos fonamentals del procés educatiu que exercixen funcions complementàries. S’ha constatat que la participació de la família en l’escola afavorix el rendiment acadèmic, l’ajust escolar, les habilitats socials i el comportament en casa i en el col·legi. La família, primer marc educatiu del xiquet, és un àmbit d’educació informal fonamental, cosa per la qual la seua implicació en l’escola resulta de gran rellevància per al desenvolupament integral dels adolescents, mentre que l’escola constituïx un important escenari en l’educació formal. En esta sessió, ens centrarem en els beneficis i en les dificultades que comporta la relació entre família i escola, a fi de subratllar les aportacions dels dos contextos en el desenvolupament integral d l’alumnat. Exposarem també algunes estratègies per a millorar la col·laboració entre els dos escenaris.
– Exposició de treballs i iniciatives família-escola Escoles del Camp d’Elx.
– Taula redona sobre la participació dels Ajuntaments en l’Educació, amb la participació dels/de les regidors/regidores d’Educació dels Ajuntaments d’Elx, Alcoi i Elda.
– Ponència: els tutors i la seua relació amb la participació de les famílies. Esther López Martín. UNED, Madrid
– Taula redona. Participació de les famílies en l’escola. Situació real de la participació en el sistema educatiu actual de la Comunitat Valenciana, en la qual comptarem amb la visió de les dos federacions de AMPAs majoritàries de la nostra província (Gabriel Miró i Enric Valor) i de un representant de l’Associació de Directors de la província d’Alacant.
– Taula d’experiències. Deures, família i escola amb la participació de quatre col·legis d’Elx que presentaran les seues experiències en matèria de deures. Per exemple el CEIP Antonio Machado explicarà la seua experiència del curs passat on es treballà colze a colze amb les famílies, compartint una formació comuna i acabant amb una jornada de posada en comú on participaren alumnes, famílies, mestres i entorn (alcalde pedani i veïns).
El CEIP Cervantes explicarà l’acord de claustre i aprovat pel Consell Escolar des de fa cinc anys, autonomia a l’hora de realitzar els deures, els xiquets saben els deures que han de fer durant la setmana i ells s’organitzen. A més, tenen un document elaborat sobre els deures (el faran en valencià).
Les inscripcions poden fer-se en escolescampdelx@gmail.com i són obertes per a tot el públic.