Projecte “INTERREG Mediterranean Impulse”

Projecte “INTERREG Mediterranean Impulse”

IMPULSE presenta un sistema integrat de suport a la gestió per a la planificació d’intervencions en matèria d’eficiència energètica en edificis públics. El principal repte és abordar la insuficient capacitat de les administracions públiques per a establir plans d’eficiència energètica fiables i assequibles per al seu parc d’edificis públics, cosa que a nivell local es reflectix en Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) inexistents o incomplets. El principal problema és la falta de disponibilitat de dades de consum energètic dels edificis, així com de sistemes de suport a la presa de decisions de fàcil ús que permeten elaborar plans d’acció més assequibles amb solucions rendibles i realistes. El projecte reconeix la necessitat de solucions concretes de suport a la presa de decisions, així com l’enfocament transnacional necessaris per a tindre en compte les diverses condicions dels edificis de les zones mediterrànies, les solucions energètiques, el clima, les reglamentacions, etc., analitzant les particularitats d’estes zones. L’enfocament transnacional del projecte preveu la realització de nombroses proves en ciutats pilot representatives d’estes zones mediterrànies, en sis països (municipi de Heraklion – Grècia, ciutat d’Elx- Espanya, ciutat de Cannes – França, municipi de Ravenna – Itàlia, ciutat d’Osijek – Croàcia, ciutat de Mostar – Bòsnia i Herzegovina), seguint mètodes prèviament establits per a la identificació de les distintes tipologies dels edificis públics de les zones mediterrànies, junt amb la determinació d’intervencions rendibles i plans per al finançament i la renovació gradual. Els resultats s’organitzaran en una web transnacional amb un sistema d’informació basat en SIG, que funcionarà com a eina de presa de decisions fàcil d’usar per a aconseguir PAEs assequibles amb gran impacte. L’eina es verificarà a través de projectes de renovació a xicoteta escala en cada ciutat pilot i s’avaluarà a través d’activitats de transferència específiques.

Programa de finançament: Interreg MED 2014-2020

Objectiu del programa abordat: 2.1 / Augmentar la capacitat per a una millor gestió de l’energia en els edificis públics a nivell transnacional

Classe de projecte: Projecte pilot (M2)

Socis participants: Centre de Fonts d’Energies Renovables i Estalvi (Grècia), municipi de Heraklion (Grècia), Institut Valencià de l’Edificació (Generalitat Valenciana, Espanya), Ajuntament d’Elx (Espanya), EnvirobatBDM (França), Agència Regional d’Equipament i Desenvolupament de Provença-Alpes (França), Municipi de Ravenna (Itàlia), Institut d’Energia Hrvoje Požar (Croàcia), ciutat d’Osijek (Croàcia), ciutat de Mostar (Bòsnia i Herzegovina).

Socis col.laboradors: Fons de Desenvolupament Regional de Creta (RDFC) (Grècia); Agència Provincial d’Energia d’Alacant, Diputació d’Alacant (Espanya); ciutat de Cannes (França); Societat de Desenvolupament Sostenible Design-Croàcia, Agència de Desenvolupament Regional d’Slavònia i Baranja (Croàcia).

Pressupost total: 2.222.863,00 €

Pressupost Ajuntament d’Elx: 206.643,00 €

Inici i fi del projecte: 1 novembre 2016 – 30 abril 2019 (30 mesos)

Lloc web: http://interreg-med.eu/es/home/