El ple aprova la nova ordenança del soroll a Elx

El ple aprova la nova ordenança del soroll a Elx

La nova regulació incrementa el nivell de protecció acústica enfront dels sorolls de baixa freqüència i en l’exterior de les zones sanitàries, docents, culturals i residencials

També es crea l’Oficina Virtual de Control del Soroll, un espai web per a informar els ciutadans

Llegida una declaració institucional en favor de les polítiques d’igualtat amb motiu del Dia Internacional de les Dones que se celebra el 8 de març

La sessió plenària de l’Ajuntament d’Elx va aprovar amb els vots favorables de PSOE, Compromís i Partit d’Elx, i les abstencions de PP, Ciutadans i Il·licitans per Elx, l’ordenança de protecció contra la contaminació acústica en el municipi que, segons va explicar el regidor de Sanitat, Carlos Sánchez, “ha passat per tots els tràmits de participació que es contemplen i ha recollit nombroses al·legacions”.

Aquesta ordenança incrementa el nivell de protecció acústica en l’exterior de les zones sanitàries, docents, culturals i residencials i s’inclouen valors límit en patis interiors i de les illes de cases. Així mateix, entre altres aspectes, es crea una Oficina Virtual de Control del Soroll, un espai web en el qual els ciutadans poden obtenir informació.

Per a les activitats que es regeixen per la normativa d’espectacles s’aporta una major protecció pel que fa als sorolls de baixa freqüència i la connexió remota para a ser una exigència per a tots els limitadors.

Ràpid pagament a proveïdors

D’altra banda, pel que fa a l’informe trimestral sobre el compliment de mesures contra la morositat, la regidora d’Hisenda, Ana Arabid, va informar que “l’Ajuntament compleix amb les seues obligacions de pagament dins de l’establit legalment, 30 dies, i en el mes de desembre, es va pagar en una mitjana de set dies abans que començara a comptar el termini legal. Es tracta, per tant, de la millor dada de pagament a proveïdors dels últims tres anys”.

La regidora d’Hisenda també va donar compte, segons establia el punt quart de l’ordre del dia, de la informació enviada al Ministeri d’Hisenda referent a l’execució del quart trimestre del pressupost de 2017. En aquest sentit, Arabid va indicar que “l’Ajuntament compleix amb el principi d’estabilitat pressupostària, és a dir, que els nostres ingressos són suficients per a fer front a les nostres despeses”.

En l’àrea d’urbanisme, el ple també va aprovar amb els vots del PSOE, Compromís, Partit d’Elx i PP, i les abstencions de Ciutadans i Il·licitans per Elx, la modificació de l’article 31 de l’Ordenança Municipal d’Edificació, eximint els edificis de serveis de xicotetes dimensions del compliment dels estàndards de la normativa amb la finalitat de possibilitar la seua construcció.

Pel que fa a l’àrea socioeducativa, es va aprovar per unanimitat la moció de la regidora de Benestar Social, Teresa Maciá, per a la creació del Consell Municipal d’Inclusió i Drets Socials.

Mocions

Quant a les mocions presentades pels diferents partits polítics, el ple va aprovar amb els vots a favor del PSOE, Compromís, Partit d’Elx i Il·licitans per Elx, el vot en contra del PP i l’abstenció de Ciutadans, una de Compromís per a equiparar els salaris dels homes i les dones. L’acord planteja, entre altres mesures, exigir al Govern espanyol que inicie els tràmits per a aprovar una llei d’equiparació efectiva del salari entre homes i dones.

El PSOE va presentar una moció en la qual proposa garantir el poder adquisitiu de les pensions recuperant l’actualització d’aquestes conforme a l’IPC, entre altres mesures com eliminar el sistema de sostenibilitat establit pel PP i racionalitzar les despeses del sistema. Va quedar aprovada amb els vots del PSOE, Compromís, Partit d’Elx i Il·licitans per Elx. El PP va votar en contra i Ciutadans es va abstenir.

El ple va aprovar per unanimitat una tercera moció, presentada per Ciutadans, per a adoptar mesures urgents respecte al manteniment del col·legi d’Educació Especial Verge de la Llum i solucionar de forma immediata les deficiències existents.

Una moció del PP sol·licitant l’adequació d’un espai municipal com a recinte firal va ser rebutjada amb els vots en contra de PSOE, Compromís i Partit d’Elx, les abstencions de Ciutadans i Il·licitans per Elx, i el vot favorable del mateix PP, en entendre que era innecessari i perquè, com va argumentar el regidor de Festes, José Pérez, aquesta legislatura veurà la llum la Casa del Fester.

La proposta del PP per a construir un mirador en la part posterior del cementeri de la Marina i el condicionament del lloc amb la finalitat de cobrir les demandes veïnals i atorgar importància turística, social i mediambiental a la zona va ser aprovada per unanimitat.

Una moció de Ciutadans per a crear una línia de treball en el Comité de direcció Elx 2030 dedicada a l’elaboració d’un pla de futur tenint en compte les possibilitats de l’Alta Velocitat i abordar la necessitat de connexió per carretera i ferrocarril del Parc Empresarial va tirar endavant amb el suport dels seus tres regidors, a més dels del PSOE, Compromís, Partit d’Elx i Pàg. Els regidors d’Il·licitans per Elx es van abstenir. La moció va ser complementada per la proposta del PSOE d’exigir a Foment concreció sobre la connexió ferroviària de l’aeroport amb l’estació de l’AVE “Dama d’Elx” i un estudi de viabilitat d’una estació al voltant del Parc Empresarial.

L’última moció presentada va tirar endavant per unanimitat i en aquesta el grup d’Il·licitans per Elx va plantejar proposar a la Reial Acadèmia Espanyola de la Llengua la incorporació en el seu diccionari del terme palmerero en substitució de la segona accepció del terme palmero, “la definició del qual, a més, és incompleta”, segons aquest grup municipal.

Aquesta proposta també planteja sol·licitar la incorporació de les competències professionals de l’ofici de palmerero dins del perfil professional del títol de Tècnic Superior en Paisatgisme i Mitjà Rural, inscrit en el nivell de Formació Professional de Grau Superior, i emprendre els mecanismes necessaris per a la sol·licitud d’homologació dels equips tradicionals d’enfilar-se a la palmera.

Declaració institucional

En la sessió plenària es va llegir una declaració institucional davant la commemoració del 8 de març, Dia Internacional de les Dones 2018, en la qual es destaca que “l’Ajuntament d’Elx manifesta un any més el seu compromís amb les dones, amb la defensa dels seus drets i amb les polítiques d’igualtat com a instrument per avançar cap a una societat democràticament més justa i equilibrada en la presa de decisions entre homes i dones”.

Entre altres acords figuren “aprovar al llarg de 2018 el II Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre homes i dones per al municipi; commemorar el 8 de març com a Dia Internacional de la Dona promovent activitats dirigides a reforçar el principi d’igualtat entre homes i dones i elaborar un estudi/informe sobre la situació laboral i salarial dels treballadors i les treballadores de l’Ajuntament, en el qual s’arrepleguen les mesures adoptades en matèria d’igualtat laboral o les que s’hagen d’establir si escau, a fi d’erradicar les possibles discriminacions en aquesta matèria”.