La Xarxa Nacional d’Entitats Locals per la Transparència i la Participació celebra el seu Consell de Govern a Puerto Lumbreras

La Xarxa Nacional d’Entitats Locals per la Transparència i la Participació celebra el seu Consell de Govern a Puerto Lumbreras

L’alcalde d’Elx, Carlos González, presideix la reunió i destaca que la xarxa ja agrupa a 237 entitats locals que representen a 21 milions de ciutadans González: “La transparència i la participació, a més de drets constitucionals, són un antídot contra la corrupció i la desafecció política”

El Consell de Govern de la Xarxa Nacional d’Entitats Locals per la Transparència i la Participació Ciutadana de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) ha triat al municipi de Puerto Lumbreras com a seu per celebrar la seua sessió ordinària, que ha sigut presidida per l’alcalde d’Elx, Carlos González.

L’alcaldessa de la localitat, Ángeles Túnez, ha agraït els membres de la xarxa i a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies que hagen escollit Puerto Lumbreras per albergar aquesta reunió “amb la qual s’afavoreixen les pràctiques relacionades amb la transparència i la participació municipal en els assumptes públics”.

El Consell és l’òrgan de representació, govern i administració de la xarxa i l’encarregat de desenvolupar resolucions aprovades per l’assemblea. Per a ser membre es requereix pertànyer a una corporació local que siga soci titular de la xarxa.

Així, aquest Consell, que està presidit per l’alcalde d’Elx, compta amb dos vicepresidents i catorze vocals, entre els quals es troba l’alcaldessa de Puerto Lumbreras, Ángeles Túnez, i és l’únic municipi de la Regió de Múrcia amb representació.

La Xarxa d’Entitats Locals per la Transparència i la Participació Ciutadana és una iniciativa de la FEMP que té per finalitat promoure la innovació i millora permanent de la relació entre els governs locals i els ciutadans, sota els principis del govern obert i mitjançant l’intercanvi d’experiències i l’aprenentatge permanent, treballant en xarxa i desenvolupant projectes.

A més, té per objectiu promoure l’avanç de les polítiques de transparència, participació i col·laboració ciutadana efectives en el conjunt d’entitats locals espanyoles per aconseguir marcs de convivència estables i afavoridors del desenvolupament econòmic i social dels territoris, així com facilitar l’exercici dels drets d’accés a la informació i de participació a la ciutadania i a la societat en l’àmbit local, i busca implicació i compromís amb l’acció pública.

Per al compliment d’aquests objectius, la xarxa facilita l’intercanvi d’informació sobre temes que afecten els associats tant en l’àmbit nacional com a europeu, organitza i participa en reunions, seminaris i congressos, i constitueix serveis d’assessorament i assistència per als seus membres.

Cal destacar que, a petició de l’alcaldessa de Puerto Lumbreras, el Consell de Govern ha convidat a la reunió a la consellera de Transparència i Participació, Noelia Arroyo.

Durant la reunió, el Consell de Govern ha realitzat un seguiment dels acords adoptats per l’assemblea general, així com l’estudi de la situació de la xarxa i el III Pla de Govern Obert.

Carlos González ha destacat que “en aquests dos anys de funcionament, la xarxa ha crescut molt i ha aconseguit aglutinar a 237 entitats locals, entre elles huit diputacions, i representar, aproximadament, a 21 milions de ciutadans”. La transparència i la participació, ha indicat González, “no solament són drets constitucionals sinó que són també un antídot contra la corrupció i la desafecció política. I en aquest sentit, treballar per afavorir la participació en els assumptes públics i l’accés a la informació pública és lluitar contra aquesta bretxa sorgida entre els ciutadans i les institucions que entre tots hem de contribuir a tancar i erradicar”.

“Crec que s’està fent un treball intens per part de les administracions locals per afavorir la participació i des de la xarxa intentem donar eines als ajuntaments, a les diputacions i al conjunt de les entitats locals perquè puguen implementar i desenvolupar activitats i iniciatives que afavorisquen aquesta extensió de les polítiques de participació i transparència”, ha assenyalat Carlos González.