El pressupost de l’Ajuntament d’Elx per a 2019 augmenta un 2,8% i supera els 184 milions

El pressupost de l’Ajuntament d’Elx per a 2019 augmenta un 2,8% i supera els 184 milions

L’Equip de Govern Municipal destaca les fortes inversions en barris i pedanies, la congelació fiscal, les ajudes a les famílies i l’impuls a l’ocupació i a l’activitat econòmica

Alguns dels projectes que es posaran en marxa són centres socioculturals a Carrús, Torrellano, Arenals i l’Altet, millora d’accessos a la Marina i el Pinet, un camp de gespa artificial a la Foia i el poliesportiu adaptat en el Cementeri Vell

L’alcalde, Carlos González, qualifica el pressupost de realista, rigorós i inversor i diu que “es bolca en les dotacions i equipaments dels barris i pedanies”

La regidora de Relacions Institucionals, Mireia Mollà, destaca que “són els pressupostos de la transformació i la projecció, amb la mirada posada en 2030”

El regidor d’Esports, Jesús Pareja, els considera “complets” i, a més de les inversions, ressalta l’ampliació de la partida destinada al foment de l’esport

El projecte de pressupostos de l’Ajuntament d’Elx per a 2019, aprovat aquest matí per la Junta de Govern Local, ascendeix a 184,4 milions d’euros, xifra que suposa un 2,84% més que el de l’any anterior, que va ascendir a 179 milions, segons han explicat l’alcalde de la ciutat, Carlos González; la regidora de Relacions Institucionals i portaveu de Compromís, Mireia Mollà; el regidor d’Esports i portaveu del Partit d’Elx, Jesús Pareja; i la regidora d’Hisenda, Ana Arabid.

Pel que fa a les empreses municipals i organismes autònoms, el pressupost de Visitelche ascendeix a 2.086.460 euros; el de Pimesa, a 20.097.008 euros; el d’Espais Verds, a 976.264 euros; i el d‘Aigües d’Elx, a 28.582.541 euros.

En el capítol d’ingressos corrents els pressupostos augmenten un 4,47% i arriben als 174,5 milions, dels quals 89,2 corresponen a impostos directes; 6,9 a impostos indirectes; 22,4 a taxes i altres ingressos; i 54,2 a transferències corrents que són ingressos procedents d’altres administracions.

Quant als ingressos de capital, es preveuen 5,9 milions d’euros, que es corresponen amb la venda de terrenys municipals, uns 2,4 milions d’euros, i transferències de capital, subvencions destinades a inversió que provenen dels fons Edusi i que ascendeixen a 3,5 milions.

Respecte als passius financers, operacions de crèdit que està previst concertar per a 2019, es preveu sol·licitar un préstec de 3,6 milions per al finançament d’inversions.

Quant a les despeses, també experimenten un augment del 2,84%. La regidora d’Hisenda ha destacat en aquest capítol la contenció de la despesa corrent, la reducció de despeses financeres i l’impuls a les inversions.

El capítol de personal experimenta un increment d’un 6,15%, que s’explica per l’augment per llei de les retribucions dels funcionaris i del personal contractat amb programes subvencionats, que ascendeix enguany a 1,6 milions d’euros. Pel que respecta als béns corrents i serveis, la despesa augmenta un 0,06%; les transferències corrents s’incrementen un 7,44%, capítol que conté ajudes i subvencions com les destinades a situacions d’emergència social, cooperació al desenvolupament o ajudes al pagament de l’IBI.

Les despeses de capital registren un augment d’un 6,25%, i és l’import total de les inversions de 14.271.245 euros. El pagament de préstecs que manté l’ajuntament experimenta una reducció d’un 3,75%, i es veu retallada en un 26,5% la quantitat que es destina al pagament d’interessos.

Carlos González: “Un pressupost realista, rigorós i inversor”

“Aquest projecte de pressupostos recull l’acord polític de les tres formacions que componem el govern municipal, Partit d’Elx, Compromís i Partit Socialista, sobre les necessitats que la ciutat, els barris i les pedanies tenen per al pròxim exercici i és coherent amb la trajectòria d’aquests tres últims anys”, indica l’alcalde.

“Des del punt de vista econòmic, és un pressupost realista, rigorós i inversor. I des del punt de vista polític, està dirigit a afavorir el creixement econòmic i l’ocupació, aposta decididament per la millora dels serveis públics municipals, té un component social dirigit a continuar corregint la profunda petjada de la crisi econòmica a la ciutat i, sobretot, es bolca en les dotacions i equipaments dels barris i les pedanies, l’element més destacable d’enguany. En definitiva, és un pressupost marcadament social, intensament inversor, redistributiu, que atén la necessitat de millorar els serveis públics i que continua dotant de serveis els barris i les pedanies”, explica González.

“Aquests són els pressupostos de la moderació fiscal. És on es produeix la congelació d’impostos i de taxes municipals. També minimitzen el deute, que ha caigut dels 119 milions d’euros de 2015, un 70%, als 51 actuals i amb l’objectiu pressupostari per a 2019 de reduir-la fins al 17%. En tercer lloc, són els pressupostos de l’estratègia Edusi perquè comença l’execució de l’Estratègia de Desenvolupament Sostenible Integrat. Fem importants inversions cofinançades amb aquests fons europeus com la regeneració de la façana est del barri de Carrús per 300.000 euros, el poliesportiu adaptat en el barri del Cementeri amb un milió d’euros o la construcció del centre cultural de Carrús, amb una dotació de 500.000 euros”, manifesta el regidor.

“En quart lloc són els pressupostos d‘ajudes a les famílies. S’incorporen noves subvencions de 100.000 euros per al transport universitari i unes altres per la mateixa quantitat per a donar suport a les famílies els fills de les quals estudien a l’estranger. De nou, també hi ha 900.000 euros per a ajudar el pagament de l’IBI a les famílies amb dificultats econòmiques i, quant a l’ajuda per a afavorir la igualtat d’oportunitats entre homes i dones i la lluita contra la violència de gènere, el pressupost s’incrementa un 58% i passa de 80.000 euros a 135.000. D’aquesta partida sempre m’agrada recordar que vam començar amb 4.000 euros l’any 2015 i ha crescut exponencialment fins ara. Així mateix, continuem enfortint la política de cooperació al desenvolupament, que ja arriba al 0,3%, amb 227.000 euros, i al mateix temps, el conjunt de partides de Benestar Social pugen 200.000 euros”, afirma l’alcalde.

“Són també els pressupostos de l’ocupació per a donar oportunitats als col·lectius que tenen més dificultats per a accedir al mercat de treball. Destinarem 1,6 milions d’euros a la cooperació amb la Generalitat per a afavorir contractacions de joves, dones, majors de 45 anys i aturats de llarga durada”, explica el responsable de l’Equip de Govern Municipal.

Millores als col·legis

“Aquests pressupostos contemplen la millora dels centres educatius, una línia de treball fonamental. Destinarem més de 600.000 euros a la conservació dels col·legis i el pla Edificant desenganxarà i començarà a desenvolupar-se a partir de 2019. Són també els pressupostos del major esforç en conservació de l’espai públic, amb un milió d’euros, intensament inversors a les pedanies i als barris amb almenys set actuacions destacades: millora dels accessos a la Marina i a la platja del Pinet amb 200.000 euros; construcció d’un camp de futbol de gespa artificial a la Foia amb 300.000 euros; a l’Altet impulsarem el centre sociocultural amb un pressupost de 425.000 euros per a la primera anualitat i aquesta mateixa quantitat es destinarà per al de Torrellano; en Arenals del Sol hi ha 400.000 euros per al centre sociocultural i hem previst una partida genèrica de millora i modernització de les pedanies per valor de 350.000 euros. En el pressupost d’Aigües hi ha una inversió d’un milió d’euros per a la cinquena fase del clavegueram de Penya de les Àguiles”, desgrana l’alcalde del projecte pressupostari.

“Calculem 3,5 milions d’euros destinats a actuacions en el centre cultural de Carrús, a la remodelació del Jardí d’Andalusia i de la plaça 9 d’octubre; a conversions en zona de vianants a Carrús i al poliesportiu adaptat del barri del Cementeri Vell amb la finalitat de regenerar aquesta zona. El pla centre, en la seua fase primera,  compta amb 320.000 euros d’inversió. També hem inclòs una partida destinada a la redacció d’un projecte de remodelació de l’avinguda de la Llibertat”, explica González.

L’alcalde precisa que “són també els pressupostos de l’impuls de l’activitat econòmica. En el pressupost municipal i en el de Pimesa s’inclou la inversió de tres milions d’euros en 2019 per a finalitzar el segon dels edificis del barri de Sant Antoni i la primera anualitat del tercer. També contemplem un milió d’euros per a l’edifici intergeneracional i 5,9 milions per al campus tecnològic amb la finalitat d’atraure inversió i talent”.

“Aquests són els pressupostos que necessita Elx en aquest moment per a continuar el procés de modernització que estem impulsant des de 2015 amb la finalitat de millorar des de la seguretat ciutadana, al transport públic o la cultura. Estem davant el que, sens dubte, és el millor pressupost que presenta aquest Equip de Govern en un moment en el qual la bona gestió econòmica d’aquests tres anys ens permet una major capacitat inversora i centrar la despesa en les necessitats de la ciutat, dels barris i de les pedanies”, manifesta Carlos González.

Mireia Mollà: “Els pressupostos de la transformació i la projecció”

La regidora de Representació Institucional ha indicat que “són els pressupostos de la transformació i la projecció. Són lògicament realistes, baixen el deute, augmenten l’esforç inversor i es congelen els impostos. Tracten de manera equilibrada i justa els ingressos i intenten fer un municipi homogeni que permet l’accés als serveis municipals a tota la ciutadania, independentment del lloc de residència, perquè busquen un Elx homogeni i integrador”.

La regidora ha destacat la creació de quatre centres culturals en baris i pedanies, l’extensió de la xarxa d’instal·lacions esportives o l’increment d’un 15% en els Pressupostos Participatius, que arriben a 1.150.000 euros. “El pressupost pensa en Elx en el seu conjunt i té la mirada posada en 2030. És una eina no solament de present sinó també de futur per a llançar-nos a la candidatura de Capital Verda Europea. L’Elx del 2030 comença a l’Elx de 2019, un objectiu marcat amb consens i línies pressupostàries concretes. Lògicament, el projecte Edusi és el més destacat perquè estem parlant de 5,8 milions d’euros”, assenyala la regidora.

És el moment del consens, explica la regidora, “que l’oposició recorde que abans d’elements electoralistes i partidistes està la lectura, el missatge clar i nítid que ens van donar els il·licitans en 2015, que és contribuir entre tots per al ben comú, per a fer un Elx molt millor, amb rumb i que no deixara a ningú arrere. I amb aquesta visió crec que podem entendre’ns en aquests pressupostos, que han de tirar avant”.

Jesús Pareja: “Ha sigut fàcil arribar a un acord”

El regidor d’Esports ha destacat que “ha sigut fàcil arribar a un acord i faria una crida a l’oposició per a buscar la convergència en alguna cosa bona per a la ciutat com és aquest pressupost. Hi ha dues coses en les quals agradaria fer èmfasi: la inversió als barris i a les pedanies; i en el món de l’esport, tan important com l’educació i l’ocupació”.

Pareja ha destacat el projecte del poliesportiu adaptat i la remodelació dels poliesportius dels barris de Carrús i el Toscar. “El pressupost ha sigut capaç de reconéixer una nova inversió a les pedanies amb el camp de gespa artificial de la Foia, que servirà per a oxigenar el món de l’esport”, explica.

El regidor subratlla l’ampliació de la partida de foment de l’esport, “bàsicament per a atendre més i millor a l’esport base de la ciutat. Aquesta partida s’ha multiplicat per quatre i permetrà fer un millor treball en l’escala bàsica esportiva”. Pareja qualifica el pressupost de “complet” i destaca la importància de parlar “perquè l’important per damunt de tot és Elx”.

Crida a la reflexió

Respecte a la posició de Ciutadans respecte a aquest pressupost, l’alcalde assenyala que ”és difícil d’entendre la inflexibilitat amb la qual es planteja la negociació. Els qui ens han donat suport fins ara han de triar entre si donen suport a un pressupost que inverteix amb força als barris i a les pedanies, que redueix el deute i augmenten la despesa social, o si prefereixen una rebaixa de l’IBI que, dit planament, beneficia uns pocs i redueix la capacitat inversora municipal. Aquesta és la disjuntiva a la qual s’enfronta l’oposició i particularment els qui ens han ajudat fins ara a tirar avant els pressupostos. Nosaltres fem una crida a la reflexió per un acord que seria beneficiós per a l’interés general de la ciutat”.

RELACIÓ D’INVERSIONS

PRINCIPALS INVERSIONS CAP VI 2019 

 EDUSI (50% FINANÇAMENT MUNICIPAL)

 1. REGENERACIÓ FAÇANA AQUEST BARRI CARRÚS…….300.000 €
 2. REGENERACIÓ BARRI PALMERARS……………….…200.000 €
 3. CONSTRUCCIÓ POLIESPORTIU ADAPTAT………..1.000.000 €
 4. REHABILITACIÓ POLIESPORTIU CARRÚS I TOSCAR..-……800.000 €
 5. CARRIL BICI……………………………………………………450.000 €
 6. MILLORA BUS URBÀ……………………………………….300.000 €
 7. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA…………………………………. 960.000 €
 8. ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA (RENOVACIÓ PARC INFORMÀTIC)……850.000 €
 9. DESENVOLUPAMENT PLATAFORMA SMART CITY………….……200.000 €
 10. ADECUACIÓ I REHAB. RUTA EL PALMERAR…….….…200.000 €
 11. CENTRE CULTURAL CARRÚS……………..………………..500.000 €

 FINANCIACIÓ 100% MUNICIPAL

 1. CONVERSIÓ EN ZONA DE VIANANTS ESPAIS URBANS CARRÚS…… 350.000 €
 2. ACCESSOS LA MARINA I PLATJA EL PINET………………….. 200.000 €
 3. REURBANICACIÓ C/ CAP. ANTONI MENA………………50.000 €
 4. REDACCIÓ PROJECTE REMODELACIÓ PL. 9 OCT…………50.000 €
 5. CENTRE SOCIOCULTURAL TORRELLANO…………………….425.000 €
 6. CENTRE SOCIOCULTURAL L’ALTET………………………….….425.000 €
 7. CENTRE SOCIOCULTURAL ARENALS DEL SOL….…….400.000 €
 8. REMODELACIÓ JARDÍ D’ANDALUSIA……………….300.000 €
 9. PLA CENTRE FASE I……………………………………….. 320.000 €
 10. PRESSUPOST PARTICIPATIU……………………………1.150.000 €
 11. MILLORA I RENOVACIÓ INSTAL. ESPORTIVES………….500.000 €
 12. CONSTRUCCIÓ CAMP GESPA LA FOIA………………300.000 €
 13. PLA D’ACTUACIONS A LES PEDANIES……………………350.000 €
 14. REDAC PROJECTE REMODELACIÓ AV. LIB………………..100.000 €
 15. MILLORA I RENOVACIÓ INST EDUCATIVES……………..350.000 €

(MAS 250 EN CAP II)

16. REPARACIÓ FAÇANA EDIFICI POLICIA…………..……….40.000 €

17. PLA MILLORA DOTACIONS PARCS…………….…….200.000 €

INVERSIONS PIMESA ( 11 MILLIONS EN TOTAL) DESTAQUEN:

 1. CAMPUS TECNOLÒGIC…………………………………5,9 MILL
 2. BARRI SANT ANTONI ……………………..………….…..3.5 MILL

AIGÜES D´ELX ( 3.2 MILL)

 1. CLAVEGUERAM PENYA ÀGUILES (FASE 5, 6 y 7)…..2.2 MILL
 2. NOU DEPÒSIT ARENALS DEL SOL…………….…1.1 MILL

 PRINCIPALS NOVETATS CAP II y IV

AJUDES IBI…………………………………………………………..900.000 €

BEQUES ERASMUS……………………………………….…………..100.000 €

BEQUES TRANSPORT UNIVERSITARI……………     ……….100.000 €

TRANSPORT A PEDANIES ……………………….…………….1.124.000 €

 FOMENT DE L’ESPORT…………………………….……………300.000 €

AUGMENT PARTIDES IGUALTAT……………………….……….50.000 €

COOPERACIÓ……………………………………………….……..227.000 €