Elx, ciutat amigable amb les persones majors

Elx, ciutat amigable amb les persones majors

Elx, ciutat amigable amb les persones majors

La Regidoria de Polítiques de Majors de l’Ajuntament d’Elx treballa per al grup poblacional de les persones majors, valorant i reconeixent la seua dignitat, recolzant un envelliment actiu i saludable i, en definitiva, millorant la qualitat de vida d’aquest col·lectiu.

Una de les mesures adoptades per a integrar i fer partícips les persones majors en la consecució d’aquestes finalitats ha sigut l’adhesió d’Elx a la Xarxa de Ciutats Amigables amb les Persones Majors. Aquesta Xarxa es tracta d’un projecte impulsat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i l’IMSERSO, organisme que s’encarrega de donar suport per a desenvolupar aquest projecte al nostre país.

El propòsit d’aquest programa és que les ciutats es comprometen a ser més amigables amb les persones majors i, d’aquesta forma, aprofitar el potencial que representen les persones d’edat per a la comunitat. Per a això, és imprescindible que les ciutats adapten les seues estructures i serveis a les persones majors amb diferents necessitats, capacitats i situacions.

Per a determinar si Elx és una ciutat amigable amb les persones majors cal realitzar un estudi en profunditat de l’entorn que ens envolta, perquè són múltiples els factors socials, econòmics, polítics i culturals que influeixen en la qualitat de vida de les persones majors com, per exemple, l’accessibilitat als edificis públics o comerços; l’adaptació de la via, els espais públics i els mitjans de transport; el respecte i la inclusió social; la participació en les decisions que afecten la ciutat; o els serveis socials i de salut que es presten.

Per a elaborar aquest estudi necessitem de les vostres opinions i experiències. És per això pel que posem a la vostra disposició el següent qüestionari, que estarà disponible fins al dia 28 de febrer de 2019.

OBRIR QÜESTIONARI