Presentació de la 30 edició de la revista “Sóc per a Elig” i els càrrecs honorífics de la societat Vinguda de la Verge

Presentació de la 30 edició de la revista “Sóc per a Elig” i els càrrecs honorífics de la societat Vinguda de la Verge

El regidor de Festes, José Pérez, ha assistit a l’acte de presentació de la 30 edició de la revista “Sóc per a Elig” i els càrrecs honorífics de la societat Vinguda de la Verge, que ha tingut lloc en el Saló de Plens Municipal.

 

Un acte, que anuncia la proximitat de les festes d’hivern, en el qual ha estat present el president de la Societat Vinguda de la Verge, José Manuel Sabuco.

La presentació de la revista ha sigut a càrrec d’Iván López Salinas mentre que ha sigut la secretària de la societat, Fina Mari Román Torres, qui ha donat lectura a l’acta dels càrrecs honorífics d’enguany.

Pregoner: Il·lustríssim i Reverendíssim Sr. Francisco Conesa Ferrer, bisbe de Menorca.

Portaestendard: Sr. Fernando García Pomares.

Cavaller Electe: Sr. José Soto Vicente.

Cavaller Electe: Sr. Rafael Prats Rico.

Associació abanderada: Federació Gestora de Festejos Populars.

Il·licità Absent distingit: Sr. Francisco Rico Blanes.

Il·licitana Adoptiva Distingida: Sra. María Teresa Puntes Rodríguez.

Il·licità Distingit: Sr. Cayetano Quirant Agulló.