La Junta de Govern aprova el pressupost de 2019, que dona prioritat a l’atenció a les persones i a la millora de la seua qualitat de vida

La Junta de Govern aprova el pressupost de 2019, que dona prioritat a l’atenció a les persones i a la millora de la seua qualitat de vida

El portaveu de l’Equip de Govern, Héctor Díez, assenyala que el pressupost naix amb un superàvit de 3,5 milions d’euros i amb el deute municipal en els nivells més baixos dels últims anys.

La Junta de Govern Local ha aprovat el pressupost municipal 2019 que ha de passar ara pel Ple Municipal del pròxim 29 juliol.
Així ho ha explicat el portaveu de l’Equip de Govern, Héctor Díez, qui ha destacat que “és la primera vegada que l’Ajuntament d’Elx aprova un pressupost el mes de juliol. Portem més de mig any treballant amb el pressupost prorrogat de 2018 ja que l’oposició ens va tombar el d’enguany en el passat mandat, ara, la majoria de PSOE i Compromís dona estabilitat al govern i garanteix que a final d’aquest mes tindrem pressupostos”.

Díez, que ha convidat l’oposició a recolzar el pressupost, ha destacat que “aprovar el pressupost al juliol és un exercici de responsabilitat del Govern Municipal. És la nostra obligació i així ho determina la Sindicatura de Comptes, que ja va censurar l’Ajuntament en l’etapa de Mercedes Alonso, per treballar amb un pressupost prorrogat i no intentar consensuar els comptes amb la resta de forces polítiques”.

En aquest pressupost es prioritzen els aspectes d’obligat compliment “però sense perdre de vista el més important per a aquest govern, que és l’atenció a les persones i la millora de la qualitat de vida dels il·licitans i de les il·licitanes”, segons ha dit el regidor.

El pressupost de 2019 ascendeix pel que fa a l’estat de despeses 171.579.245 euros i pel que fa als ingressos ascendeix a 174.924.506 euros. És un pressupost que naix amb un superàvit de 3,5 milions d’euros.

S’han aprovat també la resta de comptes del sector públic.
En Visitelche s’han aprovat unes despeses per 2.066.000 euros i uns ingressos de 2.212.000.
Pel que fa a Pimesa s’ha aprovat el seu pressupost amb uns ingressos de 21.794.000 euros i unes despeses de 20.097.000 euros.
En Espais Verds el seu pressupost d’ingressos és de 984.400 euros i el de despesa de 976.200 euros.
A Aigües d‘Elx els ingressos són de 28.585.000 euros i les despeses de 28.582.000 euros.
“Com es pot comprovar, hi ha superàvit en els pressupostos de tot el sector públic municipal i en el de l’Ajuntament d’Elx, i això és fruit de la regla de despesa”, ha explicat Díez.
El regidor ha dit que el pressupost contempla l’increment de retribucions del 2,5% als funcionaris municipals, una qüestió que ja es va aprovar en el seu moment i ara s’incorpora al pressupost.
També el pagament de la Seguretat Social per les jubilacions anticipades del cos de Policia Local i la revisió de preus del contracte de neteja i fem, i finalment s’incorpora l’entrada en funcionament de la Línia K d’autobús.

“D’altra banda, i fruit del compromís d’aquest Equip de Govern, les partides d’ajudes a l’IBI, passen dels 600.000 euros de 2018, a un milió d’euros per a atendre les 7.600 sol·licituds que s’estan resolent, amb el propòsit que totes les que siguen afirmatives, reben l’ajuda de 150 euros per al pagament d’aquest impost.

Quant a inversions, Díez ha dit que “en aquest pressupost es contemplen totes les inversions que l’Equip de Govern ha anat aprovant amb modificacions pressupostàries. Per tant, el capítol d’inversions, amb la incorporació dels plans d’inversions que ja havíem aprovat, ascendeix a 39,6 milions d’euros, 18,7 milions són inversions financerament sostenibles; 4 milions fan referència a Edificant i 16, 9 milions són finançades amb préstecs o venda de terrenys”.

DEUTE MUNICIPAL

El portaveu ha indicat que el deute municipal està en els nivells més baixos dels últims anys i que la previsió és que a 31 de desembre estiga en 27,7 milions d’euros.

Algunes de les inversions que contempla el pressupost són: 4 milions d’Edificant, 2 milions per a la millora d’instal·lacions esportives, mig milió d’euros per a la millora de centres educatius, un milió d’euros per al carril bici, 600.000 euros per a vehicles de la Policia Local, un milió per a l’administració electrònica, 4,5 milions per a millora d’asfalt, 4 milions per a millora de voreres, un milió per a millora de places i jardins o un milió per al pla d’eficiència energètica.