La Junta de Govern Local dona llum verda a l’adjudicació del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible

La Junta de Govern Local dona llum verda a l’adjudicació del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible

A més, s’aprova la inversió de prop de dos milions d’euros per a la construcció i modernització d’infraestructures hidràuliques a Altabix, als Arenals i a Bonavista.

Els punts més rellevants de la Junta de Govern Local (JGL), a part de la proposta d’aprovació del Projecte de Pressupost General de l’Ajuntament per a 2019, han sigut, entre altres, donar el vistiplau al calendari de festius locals per a 2020. Com a novetat en aquest apartat, el 29 de desembre serà festiu així com el 20 d’abril, dia de Sant Vicent i segon dilluns de mona, tal com ha indicat el portaveu de la JGL, Héctor Díez, que ha estat acompanyat per la regidora de Mobilitat, Esther Díez.

Així mateix, s’ha donat llum verda a l’adjudicació del nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) del municipi, ja que l’actual data de 2009. S’ha adjudicat per un valor de 85.200 euros, el període dels quals d’execució serà de huit mesos, i que, en paraules d’Esther Díez, “marcarà l’estratègia per als pròxims anys”, a més d’emfatitzar la importància de la mobilitat com a eina de lluita contra el canvi climàtic i imprescindible per a la inclusió i la vertebració del municipi. Les qüestions claus, fruit de la participació col·lectiva i del treball amb la mesa de la Mobilitat, són la creació d’entorns per als vianants en barris i pedanies més enllà del pla per al centre, la regulació de la càrrega i descàrrega a través de les noves tecnologies, o l’impuls de la mobilitat neta a través d’infraestructures bàsiques com els carrils-bici o per a nous elements com els patinets.

Ordenança del taxi

Així mateix, s’ha aprovat la nova reglamentació del taxi —que es debatrà en el ple del 29 de juliol— i en la qual l’Ajuntament, al costat de la mesa de Mobilitat i  l’Associació del Taxi, porten treballant des de fa mesos, i que ve a adaptar-se a la llei autonòmica de 2017, a més de recollir novetats com el canvi d’imatge dels vehicles, l’aposta pels de zero emissions o “eco”, l’adaptació d’aquests —per un període mínim de huit anys— a passatgers de mobilitat reduïda, a més d’establir un temps mínim de precontractació de seixanta minuts quan l’origen siga el terme municipal, l’obligatorietat de prova de capacitació per als nous conductors o, també, la regulació d’aspectes referents al foment la conciliació familiar.

Obres i millores hidràuliques

Fora de l’ordre del dia, s’ha aprovat la inversió de prop de dos milions d’euros en obres i millores per a la modernització de la xarxa hidràulica del nucli urbà i les pedanies. Es preveu construir un nou col·lector per a la recollida d’aigües pluvials a Altabix; concretament, als carrers Bisbe Winibal i Fra Pere Balaguer. Als Arenals, s’erigirà un nou depòsit d’aigua potable per a substituir els antics. I, a més, es repararà el depòsit que proveeix al nucli de Bonavista. El dilluns 22 de juliol, el Consell d’Administració d’Aigües d’Elx aprovarà aquestes tres inversions, que passaran a licitar-se per a començar els treballs amb la major celeritat possible.