La Junta de Portaveus estableix les normes de funcionament del Ple de la Corporació

La Junta de Portaveus estableix les normes de funcionament del Ple de la Corporació

“L’objectiu és que els plens funcionen amb agilitat, que la crítica legítima de cada grup existisca, però dins d’un ordre, i que tots els grups tinguen garantit poder presentar esmenes, mocions i precs i preguntes en les sessions plenàries”, ha indicat el portaveu Héctor Díez.

 

El portaveu de l’Equip de Govern, Héctor Díez, ha informat dels acords aconseguits aquest dijous -4 de juliol- en la primera Junta de Portaveus del nou mandat.

“Hem celebrat la primera Junta de Portaveus d’aquesta Corporació Municipal, a la qual han assistit tots els grups polítics i s’han aprovat una sèrie de qüestions amb el propòsit que els plens puguen funcionar de la millor manera possible i que estiguen garantits els drets de tots els grups polítics”, ha assenyalat Díez.

El regidor ha explicat que la Junta de Portaveus se celebrarà el divendres previ a cada a cada ple i aquests es continuaran celebrant els últims dilluns de cada mes, a les 10 del matí.

“Hem acordat la disposició dels grups en el ple. També que cada grup polític de l’oposició puga presentar dues mocions al Ple i que els grups de govern presenten una cadascun”, ha indicat el portaveu, qui ha afegit que “també s’ha proposat regular les esmenes que es presenten a cada moció i a partir d’ara s’hauran de presentar per registre almenys amb 72 hores d’antelació a la realització del ple. L’objectiu d’aquesta mesura és que aquestes puguen ser estudiades per tots els grups”.

Finalment, també s’ha decidit regular els precs i preguntes dels plens. S’ha proposat que cada grup de l’oposició puga presentar quatre preguntes i quatre precs en el ple. En aquest cas no farà falta registrar-les.

“Tot això amb el propòsit que els plens funcionen amb agilitat, que la crítica legítima de cada grup existisca però dins d’un ordre i que tots els grups tinguen garantit poder presentar esmenes, mocions i precs i preguntes en les sessions plenàries”, ha conclòs Díez.