L’alcalde convoca el ple d’Organització de l’Ajuntament per a divendres que ve, dia 5

L’alcalde convoca el ple d’Organització de l’Ajuntament per a divendres que ve, dia 5

En aquesta sessió, que començarà a les 10 del matí, quedarà definida la composició de les comissions plenàries i la reordenació de les diferents àrees municipals

 

L’alcalde d’Elx, Carlos González, ha convocat el ple extraordinari d’Organització de l’Ajuntament per a divendres que ve, dia 5, a les 10 del matí, una sessió en la qual quedarà definida la composició de les comissions del ple, la reordenació de les àrees municipals o la periodicitat de les sessions plenàries, entre altres assumptes.

En l’ordre del dia també figura la promesa del càrrec i presa de possessió del regidor de Compromís per Elx, Felip Sànchez, la constitució dels grups polítics municipals i la designació dels seus portaveus.

Així mateix, es donarà compte de les resolucions de l’Alcaldia sobre els nomenaments de membres de la Junta de Govern Local, de tinents d’alcalde, les presidències de les comissions de ple i la delegació de competències conferides per l’Alcaldia en els regidors i en la Junta de Govern Local.

Altres temes que s’abordaran són la proposta de l’Alcaldia de retribucions del personal eventual i sobre retribucions i indemnitzacions dels regidors, així com l’assignació als grups polítics d’una dotació econòmica.

Junta de PIMESA

D’altra banda, l’alcalde també ha convocat una sessió extraordinària de la junta general de l’empresa municipal PIMESA en la qual, entre altres assumptes, s’abordaran les propostes de cessaments i nomenaments dels membres del Consell d’Administració.