L’Ajuntament rep del Govern d’Espanya més de 57.000 euros per a lluitar contra la violència de gènere i ajudar les víctimes

L’Ajuntament rep del Govern d’Espanya més de 57.000 euros per a lluitar contra la violència de gènere i ajudar les víctimes

El regidor d’Igualtat, Mariano Valera, destaca la importància d’aquesta ajuda que, per segon any consecutiu, permetrà dur a terme nombrosos programes de sensibilització, prevenció i atenció a les víctimes.

El regidor d’Igualtat, Mariano Valera, ha anunciat que Elx ha rebut, per part del Govern d’Espanya, un total de 57.206 euros procedents del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere que es destinaran a activitats de sensibilització, prevenció i atenció a les víctimes.

Valera ha recordat que aquest és el segon any que l’Ajuntament rep aquesta ajuda per part del Govern d’Espanya, “una ajuda molt necessària per a continuar desenvolupant activitats dirigides a frenar la violència masclista i les seues conseqüències”

“El desembre del 2017, els diferents grups parlamentaris, les comunitats autònomes i les entitats locals representades en la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, van ratificar el Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere. Aquest pacte d’estat suposa la unió d’un gran nombre d’institucions, organitzacions i persones expertes en la formulació de mesures per a l’erradicació de la violència sobre les dones. El pacte implica incidir en tots els àmbits de la societat i s’estructura en 11 eixos de treball”, ha indicat el regidor.

Valera ha dit que per a enguany, l’Ajuntament d’Elx compta amb uns fons de 57.206 €, que es destinaran a la realització de projectes o programes que tinguen com a finalitat el desenvolupament de les mesures del pacte d’estat en matèria de violència de gènere, entre altres, els següents:
– Realització de campanyes de sensibilització i prevenció de qualsevol forma de violència contra les dones, i elaboració de materials per a informar en matèria de violència contra les dones.
– Creació i millora de les unitats de suport en l’àmbit local, o taules de coordinació local, o instruments de cooperació i coordinació similars.
– Reforçar els serveis municipals d’atenció i informació a víctimes de violència contra la dona, mitjançant mesures com l’ampliació de l’horari de les oficines o l’increment de personal.
– Realització d’actuacions encaminades a la formació especialitzada continuada en matèria d’igualtat entre dones i homes i en les formes de violència contra la dona, de professionals de l’àmbit local que proporcionen informació, assessorament jurídic, atenció psicològica, suport social, suport a la inserció laboral, suport educatiu.

El període per a la realització d’actuacions amb càrrec als fons rebuts per al desenvolupament del pacte d’estat en matèria de violència de gènere comprendrà des de l’1 de juliol de 2019 fins al 30 de juny de 2020.