Un control conjunt de la Policia local i Policia Nacional intercepta un vehicle amb les plaques de matrícula falsificades

Un control conjunt de la Policia local i Policia Nacional intercepta un vehicle amb les plaques de matrícula falsificades

El passat dia 19 d’agost de 2019, i quan s’estava desenvolupant un control preventiu de manera conjunta per efectius de la Policia Local i Nacional, es va procedir a interceptar un vehicle de matrícula estrangera que va infondre sospites als actuants

Una vegada identificat l’únic ocupant del turisme, i després de comprovar la documentació i altres elements identificatius del vehicle, es va poder constatar l’existència d’irregularitats que pogueren resultar compatibles amb falsificació, per la qual cosa s’opta per efectuar comprovacions més exhaustives que van posar de manifest que al citat automòbil li constava un assenyalament internacional per sostracció, per la qual cosa es procedeix a la immediata detenció del conductor, que va ser conduït a dependències policials per a la pràctica de les diligències judicials oportunes.

La Unitat de Delinqüència Viària de la Policia Local instrueix diligències penals contra el conductor d’un Vehicle de Mobilitat Personal

En la nit del dia d’ahir, i quan la Unitat de Delinqüència Viària de la Policia Local es trobava efectuant un control preventiu de trànsit als voltants del barri de Palmerars, van poder observar la presència d’un individu que, a bord d’un Vehicle de Mobilitat Personal (patinet elèctric), circulava a gran velocitat, per la qual cosa procedeixen a la seua intercepció.

Que en entendre els actuants que es tractava d’un vehicle que, per les seues característiques tècniques, potència i velocitat, poguera ser assimilat a un ciclomotor (presenta una potència de 1.600 W), procedeixen a sol·licitar al seu conductor la documentació pertinent, i constaten que el vehicle manca de tota documentació, així com la manca de permís de conducció de l’implicat, per la qual cosa es procedeix a instruir diligències penals contra el citat individu. Així mateix, el vehicle infractor es va depositar en dependències policials.