L’Ajuntament inicia amb una consulta pública els tràmits per reordenar les terrasses d’acord amb la llei

L’Ajuntament inicia amb una consulta pública els tràmits per reordenar les terrasses d’acord amb la llei

La regidora d’Urbanisme, Ana Arabid, explica que una sentència del Tribunal Suprem obliga a modificar l’ordenança de 2013 per a garantir que existisca un itinerari per a les i els vianants accessible.

La regidora d’Urbanisme, Ana Arabid, ha anunciat que el seu departament ha iniciat els tràmits per a modificar l’ordenança reguladora de l’exercici d’activitats econòmiques a Elx i adaptar-la a una sentència del Tribunal Suprem (TS).
Arabid ha recordat que al febrer de 2019 l’Ajuntament d’Elx va rebre una sentència del TS per la qual s’anul·laven alguns articles de la citada ordenança quant a la instal·lació de terrasses interiors.

“En compliment d’aquesta sentència, l’Ajuntament posa en marxa el procediment per a adaptar l’ordenança al que marca la legislació pel que fa a l’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats”, ha explicat la regidora, qui ha afegit que “aquesta norma, el que ve a dir és que sempre ha d’existir un itinerari per als i les vianants accessible i que aquest discorrerà sempre de manera confrontant a la línia de façana”.

L’ordenança actual de 2013 contempla la instal·lació de terrasses adossades a les façanes i això és el que anul·la aquesta sentència del TS.
La regidora ha indicat que el procediment de modificació comporta una fase prèvia obligatòria per llei, una consulta pública a través de la web municipal.
“Aquesta convocatòria de consulta pública, que serà aprovada per la Junta de Govern Local, té per objecte recaptar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per aquesta modificació”, ha dit Arabid, qui ha afegit que “per a això publiquem una proposta de redacció dels articles 63 i 65 (els anul·lats per la sentència) que reprodueixen el que s’estableix en la normativa que regula la matèria”.

La normativa diu que la ubicació de les terrasses ha de respectar l’itinerari per als i les vianants accessible en els termes de la normativa vigent, i a partir d’aquesta màxima es regulen els diferents suposats d’ubicació de les terrasses: voreres, places…

Després d’aquesta consulta es procedirà a la redacció del projecte de modificació que serà provat pel Ple. Aquesta redacció és per tant provisional i pot patir modificacions al llarg de tota la tramitació per les aportacions de la ciutadania i dels grups polítics.

La consulta pública té un termini de 15 dies hàbils, amb l’objectiu de complir escrupolosament amb la legalitat i la normativa d’accessibilitat, i conjugar aquesta amb els interessos de qui exerceix aquesta activitat econòmica.

Arabid ha dit que, “en definitiva, es tracta de reordenar la regulació de les terrasses i d’analitzar, cas per cas, per què hi ha terrasses de diferent tipologia”.