L’alcalde reforça la lluita contra els mosquits amb un pla de xoc que intensifique l’acció de l’empresa adjudicatària sobre els focus

L’alcalde reforça la lluita contra els mosquits amb un pla de xoc que intensifique l’acció de l’empresa adjudicatària sobre els focus

L’alcalde d’Elx, Carlos González, ha signat un decret pel qual declara “el reforç d’actuacions de fumigació de mosquits mitjançant l’aplicació d’una actuació urgent i immediata en tots els focus per a acabar amb la plaga”.

Per a això, s’ha adjudicat a Compañía Tratamientos de Levante SL (actual concessionària del servei) la realització de les esmentades actuacions.

Cal recordar que la regidoria de Sanitat, a través de l’empresa CTL, ha triplicat en les últimes setmanes els mitjans materials i humans destinats a combatre una plaga que està afectant tota la província d’Alacant.

El municipi d’Elx compta amb extenses zones de vegetació de saladar i nombrosos canals de reg, que unit a les condicions climatològiques del litoral mediterrani fan que siga l’hàbitat idoni per a nombroses espècies de mosquits i insectes.

A això cal sumar la DANA i els seus efectes devastadors en tota la província, s’ha arribat a declarar zona catastròfica en diverses poblacions limítrofes. A això es deu que la província estiga patint una situació insòlita d’eclosió de mosquits.

L’Ajuntament d’Elx està coordinant una actuació conjunta amb municipis pròxims per a fer més efectiva la lluita contra la plaga.

Per això, s’ha signat un decret d’Alcaldia per a activar un pla de xoc en el qual es dotarà a l’empresa CTL de majors mitjans mecànics i humans.