Publicació llestes provisionals edifici II barri Sant Antoni

Publicació llestes provisionals edifici II barri Sant Antoni

Des de l’Ajuntament d’Elx es comercialitzen 120 habitatges i 88 places de garatge en l’edifici de nova construcció situat entre els carrers Francisco Pérez Campillo, Tamarit, Albello i José Antón Agulló del Barri de Sant Antón. Aquestes estan destinades als propietaris de drets de domini dels blocs 11, 12, 13 i 14.

S’estableix un termini màxim de 10 dies naturals des de la publicació de la llista provisional per a la revisió de l’expedient, esmena d’errors i presentació d’al·legacions, si escau.

Pots consultar la llista provisional aquí