La Mesa Tècnica de seguiment del palmerar constata un descens d’exemplars afectats per morrut roig

La Mesa Tècnica de seguiment del palmerar constata un descens d’exemplars afectats per morrut roig

Ajuntament i Generalitat instaran al Ministeri de Medi Ambient que renove el seu compromís per a combatre les plagues que perjudiquen les palmeres

La Mesa Tècnica que efectua el seguiment de l’estat del palmerar, que s’ha reunit a la Sala del Consell de l’Ajuntament d’Elx, ha constatat un descens d’exemplars perjudicats per morrut roig i un lleuger ascens d’aquells afectats per la paysansidia. El tinent d’alcalde de l’àrea, Héctor Díez, ha pogut avaluar, al costat dels tècnics municipals, als del Servei de Sanitat Vegetal de la Generalitat Valenciana, als responsables de Tragsa i de Palmáceas —aquesta última concessionària municipal per a la revisió d’exemplars— la presència de morrut roig i paysandisia en les palmeres datileres (Phoenix dactylifera) de gestió consistorial, mitjançant l’informe generat de l’anàlisi realitzada entre juny i desembre de 2019.

El citat document reflecteix la tendència la baixa quant a localitzacions de palmeres amb alguna classe de simptomatologia per plagues. En concret, de les 126.100 palmeres propietat de l’Ajuntament, 119 van resultar afectades per morrut roig (Rhynchophorus ferrugineus), i, 309, per paysandisia (Paysandisia archon), de les quals, un 63% i 37%, respectivament, es van talar. La resta, va respondre al tractament fitosanitari, bé per polvorització o per endoterapia.

De tals deteccions, solament un 28% es van descobrir en horts Patrimoni de la Humanitat. I, el 90% dels exemplars, van anar d’entre zero i quatre metres d’altura. De fet, el 76% dels atacs de plagues es van acarnissar amb els fillols de les palmeres. Díez ha valorat positivament les dades de l’informe, però crida a “estar pendent”, citant novament d’ací a uns mesos la Mesa Tècnica, que persistirà en el seu objectiu de combatre les plagues que puguen resultar una amenaça per al palmerar.

Estratègia consensuada

La Mesa Tècnica ha acordat instar al Ministeri de Medi Ambient que continue donant suport a la lluita contra tots dos insectes. Per això, Ajuntament i Generalitat proposaran a l’organisme estatal que seguisca finançat la meitat del cost dels tractaments antimorrut —l’altra meitat l’abona el Govern Valencià— i que mantinga amb la categoria de “plaga prioritària” a la del morrut, en perjudicar un patrimoni de la Unesco.

Quant a la paysandisia, s’ha consensuat que el Servei de Sanitat Vegetal trasllade al Ministeri que la Phoenix dactylifera torne a ser considerada en la jerarquia oficial d’espècies com a “ornamental llenyosa” i no “palmácea tropical i fruitera”, per a així poder aplicar solucions més efectives.