L’Ajuntament distingeix AVECAL i l’Acadèmia Luis Vives amb el segell d’Empresa Conciliadora 2019

L’Ajuntament distingeix AVECAL i l’Acadèmia Luis Vives amb el segell d’Empresa Conciliadora 2019

El regidor d’Igualtat, Mariano Valera, assegura que la conciliació és una estratègia que facilita la consecució de la igualtat efectiva entre homes i dones

El regidor d’Igualtat, Mariano Valera, ha entregat el “Segell Empresa Conciliadora 2019”, un distintiu amb el qual l’Ajuntament d’Elx pretén estimular i fomentar activitats encaminades a una millora de la conciliació de la vida laboral, familiar i personal, dins del teixit empresarial de la ciutat d’Elx. Les empreses guardonades en aquesta edició han sigut AVECAL, en la modalitat de microempresa, i Acadèmia Luis Vives, en la de petita empresa.

Cal destacar que també s’ha concedit la pròrroga a les empreses que tenen en vigència el segell: Servei Integral de Control Alimentari (SICA) i English World Nyva.
A més, el regidor ha entregat un diploma a les empreses que s’han presentat a aquesta edició: Fundació Salut Infantil, Ascensors Serky i Nicripsa SLU.

La concessió d’aquest segell distintiu té un doble objectiu: d’una banda reconéixer aquelles empreses que tenen establides mesures per a la conciliació de la vida laboral, familiar i personal dins de la seua organització i per un altre incentivar la posada en marxa d’aquestes mesures en la gestió dels recursos humans de les empreses.

Tal com ha expressat Mariano Valera “la conciliació és una estratègia que facilita la consecució de la igualtat efectiva entre homes i dones. Per tant, la conciliació de la vida familiar, personal i laboral contribueix a construir una societat basada en la qualitat de vida de les persones. En aquest sentit, requereix d’una gran responsabilitat social entre els diferents agents socials, i es reserven a les administracions públiques papers estratègics a exercir en aquest, cas de l’impuls i desenvolupament d’accions de sensibilització i informació o la promoció se la millora d’atenció i cures a menors, entre altres”.

El regidor ha recordat que la regidoria d’Igualtat, a través de la Casa de la dona, aposta decididament per desenvolupar polítiques que incidisquen en un canvi d’actituds socials dirigides a eliminar la tradicional diferència en l’assignació de rols socials a homes i dones. L’objectiu és transmetre que que les tasques de la llar i la cura de persones dependents no són obligació exclusiva de les dones.