L’Ajuntament d’Elx rep 33.000 euros de l’IVAJ per a contractar a professionals de joventut de nivell A

L’Ajuntament d’Elx rep 33.000 euros de l’IVAJ per a contractar a professionals de joventut de nivell A

A principis del 2021 en la Regidoria se subvencionarà la contractació de 2 professionals dinamitzadors/as de nivell B


 

L’Ajuntament d’Elx ha rebut una ajuda econòmica per part de l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) de 33.000 euros per a la contractació o el nomenament de professionals de joventut del grup A, a jornada completa, per a l’any 2020, amb funcions de planificació, coordinació i organització d’aquestes polítiques.

El director general de l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) ha dictat una resolució per la qual es concedeixen subvencions a les entitats locals incloses en la línia nominativa corresponent del «Pla de finançament concertat amb les entitats locals» dels pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2020.

Segons ha explicat la regidora de Joventut, Marga Antón, “a Elx aquesta figura ja està contractada en la Regidoria, i haurà de sotmetre’s a les actuacions de comprovació, tant per part de l’IVAJ, com de qualsevol altre òrgan de control competent.

Per part seua, l’Estratègia Valenciana de Joventut 2019-2023 preveu continuar finançant la contractació de professionals de joventut (tècnic/a de nivell A i dinamitzadors/es de nivell B) abans de completar el seu desplegament en 2023. A més, a principis de 2021 en la Regidoria de Joventut se subvencionarà la contractació de 2 professionals dinamitzadors/es de nivell B.