L’Ajuntament habilita un número de telèfon i un correu per a l’expedició de certificats d’empadronament

L’Ajuntament habilita un número de telèfon i un correu per a l’expedició de certificats d’empadronament

El regidor de Recursos Humans, Ramón Abad, diu que aquesta iniciativa persegueix facilitar l’obtenció del volant necessari per a sol·licitar a les entitats financeres la moratòria del pagament de les hipoteques


El número de telèfon és el 966 658 006 i el correu és estadistica@elx.es


El regidor de Recursos Humans, Ramón Abad, ha anunciat que l’Ajuntament d’Elx ha habilitat un correu electrònic i un número de telèfon per a aquelles persones que necessiten un certificat/volant d’empadronament per a sol·licitar la moratòria del pagament de les hipoteques davant les entitats financeres.

El número de telèfon és el 966 658 006 i el correu és estadistica@elx.es

Mitjançant aquesta via telemàtica evitarem que cap persona haja de desplaçar-se de manera presencial a les oficines d’atenció a la ciutadania”, ha explicat Abad qui ha afegit que d’aquesta manera el tràmit es podrà realitzar d’una forma més ràpida i senzilla.

“Per mitjà de la telefonada o via correu electrònic, el departament d’Estadística verificarà l’entitat de la persona sol·licitant i retornarà per correu electrònic a qui ho sol·licite, un volant certificat d’empadronament amb un codi de verificació segura que permet l’autenticació d’aquest document davant les entitats financeres”, ha assenyalat el regidor.

Ramón Abad ha indicat que “d’aquesta manera volem també, en aquest estat d’alarma, que l’Ajuntament continue sent aquesta administració pròxima a la ciutadania per a aquells tràmits que necessite”.

Per a dur a terme aquest tràmit no és necessària una signatura digital, amb telefonar o enviar un correu electrònic es podrà habilitar aquest volant certificat d’empadronament.

El regidor ha assenyalat que ja s’han tramitat 100 sol·licituds de volants d’empadronament.