L’Ajuntament intensifica la neteja en les instal·lacions municipals i preveu mesures per a pal·liar els efectes econòmics del coronavirus

L’Ajuntament intensifica la neteja en les instal·lacions municipals i preveu mesures per a pal·liar els efectes econòmics del coronavirus

L’alcalde recorda que totes les actuacions s’adopten seguint les directrius de les autoritats sanitàries en coordinació amb el Ministeri i la Conselleria de Sanitat


“Estem davant una emergència global que requereix d’una resposta coordinada i proporcional atenent fonamentalment criteris científics”, ha assenyalat Carlos González


Les decisions estaran orientades a protegir a la població i es prendran sobre la base de les recomanacions de les autoritats sanitàries en funció de la propagació del virus


L’alcalde d’Elx, Carlos González, ha comparegut aquest matí al costat dels portaveus municipals i la regidora de Sanitat per a informar de les mesures preventives que s’estan duent a terme des de l’Ajuntament per a frenar els contagis per COVID-19. Unes mesures que s’estan adoptant seguint les directrius que es marquen des de les autoritats sanitàries, en aquest cas, el Ministeri de Sanitat i la Conselleria de Sanitat.

L’alcalde ha volgut traslladar a la ciutadania que des del Govern Municipal s’està en constant contacte amb la conselleria de Sanitat per a adoptar les mesures preventives necessàries per a evitar la propagació del virus.
“Ahir vaig estar parlant amb la consellera de Sanitat, Ana Barceló, amb la finalitat d’articular mecanismes, entre la conselleria i l’Ajuntament, que afavorisquen una resposta integral, coordinada, uniforme i proporcional a la situació per la qual travessem”, ha assenyalat l’alcalde qui ha recordat que després de les mesures adoptades ahir sobre la base de les recomanacions de la Conselleria (ajornar la Mitja Marató i la suspensió dels tallers dels centres socials els principals usuaris dels quals són persones majors), “hui hem celebrat una reunió extraordinària del Govern Municipal amb la finalitat de coordinar el conjunt de l’activitat municipal en relació al coronavirus”.

“Estem davant una emergència global que requereix d’una resposta coordinada i proporcional atenent fonamentalment criteris científics. A més, aquesta emergència sanitària es caracteritza per la seua evolució constant el que ens exigeix adoptar mesures apropiades a cada moment”, ha assenyalat Carlos González qui ha afegit que “en aquest sentit estem coordinats amb la Conselleria de Sanitat que està fixant recomanacions que s’han d’implementar en l’àmbit municipal.

“Estem davant una actuació coordinada sotmesa a criteris científics, uniformes per al conjunt de la població en la nostra Comunitat i per tant a la nostra ciutat” ha dit l’alcalde qui ha volgut enviar també un missatge de “tranquil·litat” al conjunt de la població alhora que ha traslladat la importància que té seguir les recomanacions d’higiene indivídua i col·lectiva”.

Noves mesures preventives

L’alcalde ha donat compte d’algunes de les mesures que s’han acordat hui. En aquest sentit ha explicat que s’ha remés a la Secretaria Autonòmica de Salut Pública la relació de tots els esdeveniments de pública concurrència que estan previstos a Elx fins al pròxim 14 d’abril amb la finalitat de dur a terme una avaluació conjunta del risc i dur a terme actuacions proporcionades i homogènies en el conjunt de la Comunitat.

Quant a les mesures adoptades, l’alcalde ha explicat que, al marge de suspendre totes les activitats relacionades amb persones majors i ajornar la Mitja Marató, en l’àmbit de l’esport cal destacar que les instal·lacions esportives municipals romanen obertes, encara que la majoria de les competicions han sigut ajornades per les seues respectives federacions.

Des de l’Ajuntament sí que s’ha decidit suspendre fins al 21 de març les competicions dels Jocs Esportius Escolars fins al 21 de març.

A més, s’ha intensificat la neteja i desinfecció de les instal·lacions esportives municipals.
També des que es va iniciar la crisi s’estan duent a terme diàriament labors de desinfecció de la flota d’autobusos urbans. El mateix ocorre en l’àmbit educatiu amb un reforç extraordinari dels centres educatius utilitzant productes per a la seua desinfecció.

L’alcalde ha indicat que, en la mateixa línia de la suspensió dels tallers dels centres socials, s’ha procedit a la suspensió de les classes a les escoles d’adults, atés que la majoria d’alumnes són persones majors.
En l’àmbit dels empleats públics s’ha reforçat la neteja i s’ha dispensat hidrogel per a millorar les mesures sanitàries en les dependències municipals. Als agents de la Policia Local se’ls han facilitat equips de protecció individual.

“En definitiva, estem duent a terme el reforç de mesures preventives d’higiene col·lectiva en el conjunt de les instal·lacions municipals”, ha aclarit l’alcalde.

Respecte a la restricció de les activitats en les instal·lacions municipals: esportives, socials o culturals, “les decisions que s’hagen d’adoptar estaran orientades a protegir a la població i es prendran sobre la base de les recomanacions de les autoritats sanitàries en funció de la propagació del virus”.

Mesures davant la repercussió econòmica del coronavirus

L’alcalde d’Elx ha anunciat que l’Equip de Govern està treballant per a mitigar els efectes que aquesta crisi sanitària està causant en l’economia.

“Demanarem a SUMA que estudie la viabilitat d’aplicar una ampliació del termini per al pagament de l’Impost de Vehicles per a empresaris i autònoms. A més, també li sol·licitem ampliar el termini de pagament de l’IAE a empreses il·licitanes que el requerisquen com a conseqüència de les dificultats derivades de la disminució de la producció”, ha explicat Carlos González qui ha anunciat que “també demanarem al Govern d’Espanya que autoritze la disposició del superàvit municipal per a implementar polítiques d’estímul econòmic en l’àmbit municipal, per a contribuir d’aquesta forma a pal·liar les conseqüències econòmiques que es deriven d’aquesta crisi sanitària”.

“Vull demanar a la ciutadania que seguisca les recomanacions de les autoritats sanitàries i que conduïsquen la seua vida quotidiana sense alarmismes davant una situació complexa. La població ha de saber que les autoritats sanitàries estan prenent les mesures proporcionals a la dimensió del repte al qual ens enfrontem”, ha assenyalat l’alcalde.

L’alcalde ha convocat aquest matí a la Junta de Portaveus per a informar els grups municipals de les mesures que des de l’Ajuntament s’estan prenent per a frenar la propagació del virus. Així mateix, ha convocat el president de la Junta de Personal de l’Ajuntament i els responsables sindicals per a informar-los de tot el que fa referència a aquesta crisi sanitària.