CAP DONA DESPROTEGIDA – GUIA INFORMATIVA

CAP DONA DESPROTEGIDA – GUIA INFORMATIVA

 

CAP DONA DESPROTEGIDA

El passat 24 d’abril s’informava de l’ampliació, per part del Ministeri d’Igualtat, del Pla de contingència contra la violència de gènere a les víctimes de tràfic amb finalitats d’explotació sexual i a dones en contextos de prostitució, amb la finalitat de reforçar l’atenció i protecció derivada de la crisi del COVID19.

Aquesta ampliació ha suposat l’elaboració d’un document per a unificar criteris en l’accés de les dones a l’assistència i protecció, és a dir, a efectes socioasistencials, amb independència de la identificació policial, o de l’existència d’un procés judicial. El citat document es va compartir amb les persones integrants del Fòrum Social contra la tracta, que van fer observacions, conforme a les quals ha sigut modificat i es va traslladar a les CCAA a través de la Conferència Sectorial d’Igualtat.

En aquest sentit, s’ha elaborat una Guia dirigida a les víctimes de tràfic amb finalitats d’explotació sexual i dones en contextos de prostitució, perquè aquestes dones tinguen accés a informació sobre on poden acudir en aquest context de crisi. En la guia s’inclouen una sèrie de números de telèfon d’informació 24 hores (que pertanyen a algunes organitzacions amb cobertura territorial àmpla).

Guia víctimes de tràfic d’explotació sexual i dones en contextos de pro…-1