La prova de capacitació per a taxistes se celebrarà el 27 de juliol en el Centre de Congressos

La prova de capacitació per a taxistes se celebrarà el 27 de juliol en el Centre de Congressos

Des de la Regidoria de Mobilitat Sostenible s’ha informat que la prova acreditativa de capacitació professional per a la prestació del servei d’autotaxi a Elx se celebrarà el pròxim dilluns, 27 de juliol, a les 11 hores en el Centre de Congressos. La llista definitiva d’aspirants està publicada en la web municipal, juntament amb la convocatòria de l’examen: https://www.elche.es/va/movilidad/elchetaxi/ . S’ha de recordar que les persones admeses han d’acreditar la seua personalitat amb la presentació del DNI, passaport o carné de conduir en el moment de ser cridades a la realització de l’exercici, sense que per a aquest efecte siguen vàlides les fotocòpies compulsades d’aquests documents. Així mateix, en la web de l’Ajuntament d’Elx s’informa de les mesures d’higiene que han d’adoptar tots i totes les aspirants en aquest context de pandèmia. Està publicat el protocol a seguir, entre aquestes s’inclou l’ús obligatori de la mascareta, mantenir les distàncies de seguretat o l’arribada puntual al recinte per a procedir a l’entrada escalonada, entre altres qüestions que puguen consultar-se en: https://www.elche.es/wp-content/uploads/2020/07/PROTOCOLO-DE-SEGURIDAD-PRUEBAS-PCP.pdf La prova acreditativa de capacitació professional per a la prestació del servei d’autotaxi és una condició per a la conducció del taxi que regeix la normativa autonòmica en l’àmbit del taxi. Per a aquesta convocatòria, s’han registrat 105 candidats i candidates.