L’Ajuntament elabora un pla econòmic financer per a complir amb la regla de despesa

L’Ajuntament elabora un pla econòmic financer per a complir amb la regla de despesa

La regidora de Gestió Tributària, Patrícia Macià, assegura que “malgrat les mesures que ens imposa la Llei d’estabilitat pressupostària, estem complint el nostre compromís amb la ciutadania: no pugem impostos i mantenim la despesa social”


La regidora de Gestió Tributària i Financera, Patrícia Macià, ha presentat en la comissió de ple l’informe sobre el Pla Econòmic i Financer per al període 2020-21 per a corregir l’incompliment de la regla de despesa en la liquidació del pressupost 2019. Un pla que anirà al pròxim ple i que posteriorment serà remés a la Conselleria d’Hisenda per a la seua aprovació.

Macià ha recordat que l’incompliment de la regla de despesa en 2019 es va produir perquè l’Ajuntament havia executat més capítols dels que inicialment estava previst. Tal com ha explicat la regidora “això no vol dir que es gastara més diners, sinó que es va executar més i això va portar a incomplir la regla de despesa i ara a dur a terme aquest pla econòmic financer”.

La responsable de Gestió Tributària ha explicat que en el pla es recullen dues mesures l’efecte econòmic de les quals és d’1.118.370 euros i que són necessàries per a complir amb la regla de despesa enguany i, a més, per a incrementar la capacitat financera.

La primera de la mesura és declarar parcialment no disponibles diverses partides del capítol u de personal, per import de 900.000 euros, com a conseqüència de la no execució parcial de l’oferta d’ocupació, l’absència de serveis extraordinaris derivats de la suspensió de les festes d’agost i altres conceptes relacionats amb aquest capítol.

La segona mesura és declarar parcialment no disponibles partides d’inversions de la construcció dels centres socials previstos per a les pedanies. “Enguany s’havien pressupostat 300.000 euros per a la redacció de cadascun dels projectes d’aquests centres socials, donada la situació causada per la Covid-19 i la paralització dels terminis, hem considerat que no es gastaran 300.000 euros però hem deixat un muntant de 100.000 euros en cada partida per a iniciar la redacció dels projectes”.

“Amb aquestes mesures entenem que complim amb les regles que estableix la Llei d’estabilitat pressupostària”, ha indicat Macià, qui ha afegit que “malgrat això, continuem invertint en les Inversions Financerament Sostenibles, no pugem impostos, no retallem en despesa social, ni en serveis públics. És a dir que, malgrat les mesures que ens imposa la Llei d’estabilitat pressupostària, estem complint el nostre compromís amb la ciutadania”.

Modificacions pressupostàries

D’altra banda, en la comissió s’ha dut a terme l’aprovació del projecte de modificació núm. 18 per import de 100.000 euros que van destinats a la partida de nova creació “Ajudes al sector de la Palma Blanca”. En aquest cas es minoren quatre partides, cas de combustible per al parc mòbil.

També s’ha aprovat el projecte de modificació núm. 19 per suplements de crèdit i baixes per anul·lació. “Es tracta de 16.777 euros que es lleven del fons de contingència i es deriven a la partida de conservació i subministraments de la Policia Local. Es lleven del fons de contingència perquè s’han ocasionat despeses no previstes inicialment derivades de la protecció de la salut pública”, ha explicat la regidora.