L’alcalde exigeix a l’empresa de l’Hotel dels Arenals el seu enderrocament immediat per a evitar riscos a les persones

L’alcalde exigeix a l’empresa de l’Hotel dels Arenals el seu enderrocament immediat per a evitar riscos a les persones

Carlos González assegura que la norma que prohibeix els enderrocaments en període estival no afecta l’immoble, ja que aquest es troba en domini públic marítim-terrestre


“Reclamem a la concessionària titular de les restes de l’antic hotel que actue de manera decidida sol·licitant les autoritzacions i que comence immediatament amb els treballs d’enderrocament”


L’alcalde d’Elx, Carlos González, ha exigit hui a l’empresa concessionària de l’Hotel dels Arenals que procedisca immediatament a dur a terme l’enderrocament de les ruïnes de l’edifici, ja que suposen un risc per a la seguretat de les persones i el procediment judicial ha arribat a la seua fi.
A més, l’alcalde ha confirmat que l’ordenança que prohibeix els moviments de terra a l’estiu no afecta l’enderrocament de l’hotel ja que aquest es troba en domini públic marítim-terrestre.

“El que reclamem a l’empresa concessionària titular de les restes de l’antic hotel dels Arenals és que actue de manera decidida sol·licitant les autoritzacions i que comence immediatament amb els treballs d’enderrocament de les restes de l’edifici”, ha indicat l’alcalde, qui ha afegit que “l’empresa ha de procedir immediatament a l’enderrocament d’un edifici en ruïnes que té dos efectes perniciosos. Un és a la imatge de la ciutat i l’altre és el risc que comporta per a la ciutadania”.

González ha recordat que el fet que les ruïnes de l’hotel suposen un risc per als i les vianants, el va reconéixer la mateixa empresa concessionària quan va sol·licitar la llicència d’enderrocament. “La sol·licitud de llicència d’enderrocament presentada per Princesol en 2017, que està concedida per l’Ajuntament, estableix amb claredat que l’enderrocament es fonamenta exclusivament en el risc que aquesta antiga edificació comporta per a la seguretat de la ciutadania, per tant, sobre la base dels seus propis arguments, exigim a Princesol que complisca amb la resolució de Costas i derroque l’hotel”.

González ha assegurat que l’ordenança que prohibeix la demolició i moviments de terra en període estival no afecta l’hotel, ja que es troba en domini públic marítim-terrestre.
“Els serveis jurídics municipals han estudiat l’ordenança i han constatat que aquesta norma és aplicable al sòl urbà i sòl urbanitzable, però no al domini públic marítim-terrestre. Això vol dir que si l’empresa sol·licita els corresponents permisos, pot començar a actuar sense que l’afecte per a res l’ordenança”.

A més, l’alcalde ha indicat que “el procediment judicial ha arribat a la seua fi amb la sentència de l’Audiència Nacional i la inadmissió del seu recurs de cassació davant el Tribunal Suprem. És a dir, no hi ha més recorregut jurídic en la defensa de les seues pretensions, per la qual cosa només cal acatar la decisió de Costas que està basada en aquesta sentència de l’Audiència Nacional. Només cal procedir a l’enderrocament”.

Per a l’alcalde, és fonamental el fet que el servei Provincial de Costas haja resolt que en el termini d’un mes haja de derrocar-se l’antic hotel dels Arenals del Sol. “És una excel·lent notícia per als Arenals del Sol i per a Elx ja que permetrà restablir la normalitat en una zona tan valuosa com és la primera línia del litoral il·licità”, ha conclòs l’alcalde.