Protocol i normes d’ús de les piscines descobertes municipals

Protocol i normes d’ús de les piscines descobertes municipals

Publicat el protocol i les normes d’ús de les piscines descobertes municipals en relació a la COVID-19.

Protocol i normes piscines descobertes Veure enllaç