Tres empreses opten al nou servei de neteja i recollida de residus després de l’obertura de l’oferta econòmica

Tres empreses opten al nou servei de neteja i recollida de residus després de l’obertura de l’oferta econòmica

El regidor de Contractació, Héctor Díez, anuncia que la intenció de l’Equip de Govern és portar la classificació al més prompte possible a la Junta de Govern Local per a la seua aprovació


El regidor de Contractació i Neteja, Héctor Díez, ha informat de l’obertura de l’oferta econòmica del nou servei de neteja viària i recollida de residus.
Díez ha explicat que s’ha dut a terme l’obertura de l’oferta econòmica després que en la mesa de contractació d’ahir l’UTE Urbaser-FCC, la mercantil Valoriza i l’empresa del grup Ferrovial Cespa obtingueren la puntuació necessària per a poder passar a aquesta nova fase.

“Una vegada s’ha procedit a aquesta obertura de l’oferta econòmica, l’UTE Urbaser-FCC ha oferit una baixa del 1,46%, l’empresa Cespa ha oferit una baixa del 0,40% i la mercantil Valoriza, una baixa del 2,12%. Tot això sobre un pressupost base de licitació de 28,5 milions d’euros amb IVA a l’any”, ha explicat l’edil, qui ha afegit que “això posa de manifest que el projecte de recollida estava correctament dimensionat i que, a més, s’ajusta a la realitat del mercat, ja que no s’han oferit grans baixes a aquest nou servei de neteja”. Héctor Díez ha assenyalat que, una vegada que s’ha procedit a aquesta obertura toca als equips tècnics municipals aplicar la fórmula continguda en el plec i donar compte del resultat de l’assignació dels 45 punts que s’atorguen segons la baixa econòmica.

“A més, en els plecs s’establia que, dins de l’oferta econòmica, també calia oferir, d’una banda, un estudi econòmic d’implantació de la recollida de la fracció orgànica en els cinc primers anys de contracte al qual se li pot atorgar fins a 3 punts i a més, 6 punts addicionals per l’aportació de contenidors addicionals als quals establia el plec tècnic”, ha aclarit l’edil.

Díez ha anunciat que la classificació d’ofertes es farà pública una vegada s’haja realitzat un estudi seriós i precís de tota la informació recollida en l’oferta econòmica que hui s’ha obert.

El regidor ha volgut posar en valor el treball dels equips tècnics municipals que han dut a terme tot el procés de licitació amb transparència i màximes garanties. També als grups de l’oposició i del Govern que ahir van participar en la Junta de Portaveus convocada per l’alcalde, “pel to mantingut durant tot el procés de licitació, sens dubte, aquest to, ha contribuït al fet que s’estiga treballant amb tranquil·litat, sense obstacles i amb la serenitat que requereix una actuació tan important com és adjudicar el servei de neteja, el major servei municipal”.

Díez ha indicat que la classificació de les ofertes es puga portar al més prompte possible a la Junta de Govern Local per a la seua aprovació.