La Junta de Govern dona llum verda a la congelació d’impostos per a 2021

La Junta de Govern dona llum verda a la congelació d’impostos per a 2021

La regidora de Gestió Tributària i Financera, Patrícia Macià, explica que es suspendran les taxes de taules i cadires i mercats ambulants tot 2021 com a mesura de suport a l’hostaleria, a més de reduir tarifes de cementeris i expedició de documents per l’entrada de l’Administració electrònica


La regidora de gestió Tributària i Financera, Patrícia Macià, ha donat compte hui del projecte de modificació d’Ordenances Fiscals i Preus Públics per a l’exercici 2021 que ha sigut aprovat per la Junta de Govern i que ara ha de passar pel Ple.

Tal com ha assenyalat Macià, “l’Equip de Govern ha decidit congelar els impostos per al pròxim exercici 2021, ja que, en la situació generada per la pandèmia, l’Ajuntament ha d’estar al costat de la ciutadania col·laborant perquè no repercutisca més en les butxaques dels contribuents alhora de secundar amb polítiques socials i mesures econòmiques als qui pitjor ho estan passant”.

Concretament es congelen els impostos de recaptació obligatòria com són l’Impost de Béns Immobles (IBI), l’Impost d’activitats Econòmiques (IAE), l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) i l’Impost sobre l’Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana o Plusvàlua.

D’altra banda, Macià ha informat del projecte d’Ordenances Fiscals que recull algunes modificacions en les taxes de cementeris, expedició de documents administratius, de taules i cadires, mercats ambulants i realització de cerimònies a l’Ajuntament.

El Govern Local amplia la gratuïtat de visites a espais culturals com els museus als dies 12 d’octubre, 5 i 6 de gener, 18 d’abril i 18 de maig

“A proposta de la Regidoria de Cementeris, es modifica a la baixa de forma considerable les tarifes relatives a l’expedició de certificats de títols i duplicats i bescanvi de títols com a conseqüència de la implantació a l’Ajuntament de l’Administració Electrònica, ha indicat la regidora, que ha afegit que en l’actualitat existeixen tres tarifes d’expedició de títols de 27,71 euros, 34,54 i 92,79 euros segons si els títols són de nínxols, sepultures o panteons. Ara es proposa reduir a una tarifa que englobe tots els conceptes per 3,68 euros.

Per a l’expedició de duplicats o bescanvi de títol, en l’actualitat el cost és de 47,26 euros i ara es proposa desglossar-la en dos conceptes per 3,68 euros i per 23,57 euros si els documents són de menys o de més de cinc anys.

Sobre la taxa d’expedició de documents administratius, s’ha acordat que no es cobre la taxa d’expedició de certificats d’empadronament individual i col·lectiu, tret dels de caràcter històric. Tampoc es cobra aquesta taxa per la tramitació de documents i expedients necessaris per al compliment de les obligacions tributàries.

Es proposa també modificar la taxa per la prestació de serveis per la realització d’activitats a petició dels interessats com cerimònies o espectacles. Macià ha aclarit que s’ha acordat introduir una tarifa de 60 euros per a aquelles cerimònies com bodes que els seus interessats vulguen retransmetre-la en xarxes socials com a conseqüència de la limitació de l’aforament.

Sense taxes d’ocupació de via pública en 2021

La responsable de l’àrea econòmica ha explicat que l’exempció de taxes per ocupació de la via pública per a indústries ambulants referent a mercats ambulants i la taxa de taules i cadires s’amplia fins al 31 de desembre de 2021.

“Es tracta d’una mesura important per a la recuperació del sector de l’hostaleria, així com per a la venda ambulant de mercats ambulants”, ha apuntat la regidora, que ha indicat que “aquesta mesura suposa que l’Ajuntament ingressarà un milió d’euros menys. Malgrat això, continuem complint amb el nostre compromís amb el sector de l’hostaleria”.

Preus públics

La Junta de Govern ha aprovat dues propostes del departament de Cultura. Així s’ha introduït la possibilitat que la Junta de Govern declare la gratuïtat de les visites protocol·làries, així com les visites al museu quan no es puga recórrer tot l’itinerari.

S’amplien els dies de gratuïtat de visites de museus al 12 d’octubre, 5 i 6 de gener. Per als Banys Àrabs, Calaforra, Torre dels Vaïllos i Palau d’Altamira el 18 d’abril i per als museus reconeguts per la Conselleria de Cultura i Centre d’Interpretació del Palmerar s’introdueix el 18 de maig.

Respecte a LEscorxador, s’ha aprovat baixar les tarifes per l’ús de l’Espai Escènic i La Nau en un 30%. També s’introdueixen descomptes per a autònoms o empreses vinculats al món de l’art i s’acorda donar prioritat a l’hora d’utilitzar sales particulars a institucions relacionades amb la cultura.

Modificació pressupostària

Patrícia Macià ha explicat que la Junta de Govern ha aprovat una modificació pressupostària per un import 833.000 euros que s’incorporen al capítol 1 per a reforços, serveis extraordinaris i retribucions de la Policia Local davant l’increment de serveis realitzats per a garantir la seguretat i el compliment de les mesures sanitàries tant en la via pública com en les platges.

“Igual que hem donat cobertura a l’emergència social i econòmica, i una vegada vistes les peticions dels interessats, atenem ara les despeses derivades d’atendre l’emergència de seguretat. Cal recordar que la Policia Local ha hagut de reforçar molts serveis per a garantir la seguretat sanitària en els últims mesos”, ha indicat la regidora.